U bevindt zich in
Volgens
Dwarsligger
Pagina's startVolgens 's-HertogenboschVolgens AlkmaarVolgens BredaVolgens CBSVolgens DigitaleOverheidVolgens KOOPVolgens KadasterVolgens LimburgVolgens Noord-BrabantVolgens OverijsselVolgens RDWVolgens RijkswaterstaatVolgens UWVVolgens VNGVolgens WikipediaVolgens de Rijksoverheid
Hoofdstukken
Menu terug
Volgens VNG

Open Data Standaarden voor gemeenten
Er is een groeiende nadruk op transparantie bij de overheid, innovatie in beleid en uitvoering én datagedreven sturing binnen de gemeentelijke organisatie.
Deze ontwikkelingen leiden tot meer focus op de rol en betekenis van data binnen de lokale overheid en met name open data.

Doel van deze verkenning
Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.

Waarom een praktijkbeproeving Open Data Standaarden
VNG Realisatie heeft, samen met een community van gemeenten en kennisorganisaties een verkenning uitgevoerd naar versnelling Open Data bij gemeenten, met als resultaat een High Value Dataset List (HVDL).

Deze lijst dient in eerste instantie tot inspiratie voor gemeenten om gericht Open Data sets te ontsluiten en te publiceren.
Het ontbreekt dan nog steeds aan een gestandaardiseerde set van afspraken over onder andere de inhoud, context en techniek die per dataset benodigd zijn om tot centrale, landelijke datasets te komen.
Gemeentelijke landelijke datasets stimuleren nu juist de innovatie.
Er is dus nog werk te verrichten.
Dat doen we in de praktijkbeproeving Open Data Standaarden.

Beter bereikbaar, standaard dataset invalidenparkeerplaatsen
In bijna iedere gemeente is er registratie van het aantal en locatie van invalideparkeerplaatsen.
Deze data wordt niet overal op eenzelfde manier geregistreerd.
Door hier een standaard voor te ontwikkelen en de data vervolgens beschikbaar te stellen aan marktpartijen als TomTom of Garmin wordt deze informatie eenvoudig toegankelijk voor gebruikers van deze navigatiesystemen.
Zo draagt open data bij aan innovaties die mobiliteit en participatie van burgers bevorderen.

In de praktijkbeproeving wordt gewerkt met prototypen open datasets (HVDL) die in verband staan met maatschappelijke waarden als bereikbaarheid, transparantie en participatie.
De volgende gemeenten doen mee: Drechtsteden, Lansingerland, Gouda, Den Haag, Waddinxveen, Gorinchem, Arnhem, Woerden, Delft, Enschede, Almere en Leidschendam-Voorburg.

Aanvullende informatie
Het concept dat in het pilotproject wordt beproefd, draagt bij aan de realisatie van doelen op gemeentelijk beleidsniveau: denk aan toegankelijkheid en participatie.
Gebruikmakend van datasets waar gemeenten vanzelfsprekend over data beschikken (zogenaamde laaghangend fruit), biedt dit concept handvatten waarmee (markt)partijen kunnen bijdragen aan oplossingen waar burgers profijt van hebben.

Bron: VNG Realisatie op 11 mei 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191027a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
38944 µsec.
9146 bytes
11 mei 2019
11 mei 2019