U bevindt zich in
OpenOverheid
Dwarsligger
Pagina's startActiepunt 01Actiepunt 02Actiepunt 03Actiepunt 04Actiepunt 05Actiepunt 06Actiepunt 07Actiepunt 08Actiepunt 09Actiepunt 10Actiepunt 11
Hoofdstukken
Menu terug
OpenOverheid

Open-Overheid
Elke acht weken publiceren we een blog waarin je de laatste stand van zaken voor alle actiepunten uit het Actieplan Open Overheid vindt.
De actiehouders die verantwoordelijk zijn voor de actiepunten leveren deze informatie aan.

Doe mee aan gemeentelijke proeftuin Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die als doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken.
De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Tijdspad Woo
Het wetsvoorstel van de Woo is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen.
De Eerste Kamer heeft de behandeling vervolgens opgeschort voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.
In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend.
De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt behandeld in het parlement.

Proeftuin Wet open overheid
Vooruitlopend op de invoering van de Woo gaan gemeenten alvast gezamenlijk aan de slag om ervaring op te doen voor de implementatie van de Woo.
Heb je interesse om deel te nemen?
Kijk dan op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor meer informatie.

Bron: Open Overheid op 14 juli 2019.

Hieronder vind u de bescshrijvingen van de diverse achtpunten.
Deze kunt u kiezen in het menu links, of hieronder, door in het menu op start te klikken, komt u weer op deze pagina.

Actiepunt 01: Open_Besluitvorming_bij_gemeenten_en_provincies
Actiepunt 02: Transparantie_financiën_decentrale_politieke_partijen
Actiepunt 03: Pioniersnetwerk_Open_Overheid_voor_gemeenten
Actiepunt 04: Open_Parlement
Actiepunt 05: Open_Wob
Actiepunt 06: Open_Algoritmen
Actiepunt 07: Project_‘Dilemmalogica’
Actiepunt 08: Pilot_‘Open_by_Design’
Actiepunt 09: Toetreding_tot_het_Exctractive_Industries_Transparency_Initiative_(EITI)
Actiepunt 10: Open_Aanbesteden_(pilot_OCDS)
Actiepunt 11: Lokale_Digitale_Democratie

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191027a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
6371 µsec.
10042 bytes
14 juli 2019
15 juli 2019