U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Moties 32802 Volgens Pagina's start Aanbieding Actieplan NOIV Definities Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Antwoord op Motie Hergebruik info op Overheid.nl Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
5Waarom OpenStandaarden

Forum Standaardisatie Waarom open standaarden?
De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers.
Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

Leveranciersonafhankelijkheid
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.
Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.
Logius Waarom open standaarden?
Het gebruik van open standaarden is een belangrijk instrument voor het bereiken van interoperabiliteit tussen organisaties en (hun) systemen en voor het verminderen van de afhankelijkheid van één of enkele software-leveranciers.
Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben daarom besloten dat (semi-)publieke instellingen open standaarden als norm toepassen.
Rijks Overheid Open standaarden: pas toe, of leg uit
ICT-standaarden zijn afspraken over de manier om gegevens uit te wisselen.
Overheden en bedrijven kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren, bijvoorbeeld als zij facturen sturen.
De overheid zelf hanteert voor open standaarden het 'pas toe, of leg uit'-principe:
Pas toe
bij een ICT-dienst of -product kiest een overheidsorganisatie een open standaard van de 'pas toe, of leg uit'-lijst. Leg uit
een overheidsorganisatie mag alleen voor een andere standaard kiezen als een open standaard tot problemen leidt.
De organisatie moet dit wel uitleggen in het jaarverslag.
Wikipedia Het doel van open standaarden is de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatiesystemen, of nog belangrijker:
gegevensverzamelingen, te vergroten en de mensheid informatie te laten vastleggen in een toekomstvast formaat.
Een neveneffect van open standaarden is meer keuzevrijheid in (en daarmee minder afhankelijkheden van) de leveranciers.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200409b
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
23206 µsec.
9398 bytes
22 sep 2017
20 mei 2019