Actiepunt 6: Open Algoritmen
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Rijkswaterstaat & VNG
De samenleving wordt steeds dynamischer en complexer, digitalisering vindt plaats op alle levensdomeinen en heeft een vitale invloed op de grens tussen online-en offlinelevens en identiteit(en).
Ook in beleidsterreinen van verschillende overheidslagen krijgt digitalisering een steeds voornamere plek.
Naast enthousiasme is er ook bezorgdheid.
De inzet van Artificial Intelligence (AI) bijvoorbeeld, komt naar voren als één van de belangrijkste speerpunten in het publieke beleid van onze tijd.
Vragen zoals hoe Artificicial Intelligence vormgeeft aan wat we inrichten in zorg, onderwijs, publieke dienstverlening en welke waarden en kaders worden aangeraakt door de nieuwe technologie, zijn urgente onderwerpen.
Wat wij vanuit het actiepunt Open Algoritmes willen bereiken, is dat we na een grondige voorstudie en experimenteerfase zorgen voor een goede landing van de bevindingen in een open reeks discussies over de morele aard van algoritmes.
Door deel te nemen aan deze gesprekken kunnen we de contouren bepalen voor “ethische” digitalisering.

Geplaatst op 28 feb 2019
De afgelopen maanden gingen we aan de slag met kennismakingen en het ontdekken van het speelveld waarin ons actiepunt zich bevindt.
Daarin zijn we interessante samenwerkingen tegengekomen, onder andere met Open State Foundation, Maranke Wieringa (PhD researcher bij UU) en Martijn (PhD TU/Delft).

Daarnaast ontwikkelden we een model van uitvoering voor ons actiepunt.
Daarin identificeren we drie hoofdstromen: Praktijk, Ontwikkeling en Onderzoek.
Met de Praktijk en Onderzoek stromen gaat ons actiepunt zelf aan de slag en met de stroom Ontwikkeling zoeken we de verbinding met bijvoorbeeld het ministerie van BZK en Open State foundation.
We hopen binnenkort een definitief projectplan op te stellen voor ons actiepunt.

Geplaatst op 25 apr 2019
Er zit volop positieve energie in de werkgroep Open Algoritmen.
We merken ook dat het actiepunt voor onszelf als actiehouder, maar ook voor onze organisatie en omgeving, steeds meer vorm krijgt en dat is fijn!

Zo zijn we van plan om designsessies te organiseren bij het Design Lab Twente.
Ook zijn we op zoek naar de mogelijkheden en vorm van meet-ups met de Rijksoverheid, lokale democratie en het veld daaromheen.
We starten met een onderzoek naar verschillende typen algoritmen in de praktijk van Rijkswaterstaat en VNG en werken samen met Open State Foundation aan een activistisch standpunt over het gebruik van algoritmen door overheden.
Daarnaast onderzoeken we hoe we vanuit het gemeentelijk netwerk mobiliteit en infrastructuur kunnen aansluiten bij smart city initiatieven.

Ben je door dit bericht geprikkeld en wil je ook actief deelnemen aan de werkgroep?
Ongeveer eens per anderhalve maand komen we samen.
Stuur een e-mail naar gwen.wijman@rws.nl en maike.popma@vng.nl voor meer informatie over het tijdstip, de locatie, etc.

Geplaatst op 28 jun 2019
Het actiepunt Open Algoritmen organiseert op 18 september een Meet-up voor overheidsdeelnemers.
Het onderwerp vraagt om een gesprek ten behoeve van meer maatschappelijke inbedding.
Het vertrouwd raken met de werking en het effect van het werken met algoritmen staat op de agenda.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u met de actiehouders contact opnemen.
Stuur een e-mail naar gwen.wijman@rws.nl en maike.popma@vng.nl voor meer informatie.


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.