Actiepunt 9: Toetreding tot het Exctractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), in samenwerking met: Ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK)
Burgers ondervinden nadelen door de grondstofwinning in Nederland.
Een goed voorbeeld hiervan is de provincie Groningen, waar onrust blijft bestaan over de gaswinning.
Door de gegevens over de olie en gaswinning openbaar te maken kan onduidelijkheid over de grondstofwinning worden weggenomen.
Er is dan inzicht in de afweging tussen maatschappelijke kosten en baten.
De EITI-standard is een vrijwillige internationale standaard voor verantwoorde en transparante winning van delfstoffen.
Als deze standaard geïmplementeerd is in Nederland zal de informatie over de hele grondstofwinningsketen openbaar zijn, vanaf het moment dat het gewonnen wordt tot en met de afdrachten aan de overheid.

Geplaatst op 28 feb 2019
Binnen het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een aantal stappen gezet om het eerste transparantie-rapport over de waardeketen van de Nederlandse olie- en gasindustrie, inclusief de financiële stromen tussen de overheid en de olie- en gasindustrie, eind 2019 te presenteren.
Zo is er een tender uitgeschreven voor de benodigde accountant en zijn partijen begonnen met een inventarisatie van de punten die in het rapport beschreven moeten worden.

Geplaatst op 25 apr 2019
Binnen het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een aantal stappen gezet om het eerste transparantierapport over de waardeketen van de Nederlandse delfstoffenindustrie, inclusief de financiële betaalstromen tussen de overheid en de delfstoffenindustrie, uiterlijk eind 2019 te presenteren.
Zo is de benodigde accountant via een aanbesteding geworven en hebben partijen een inventarisatie gemaakt van de punten die in het rapport beschreven moeten worden.
Daarmee is NL-EITI begonnen met het opstellen van het rapport.

Geplaatst op 28 jun 2019
Binnen het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een aantal stappen gezet om het eerste transparantierapport over de waardeketen van de Nederlandse delfstoffenindustrie, inclusief de financiële betaalstromen tussen de overheid en de delfstoffenindustrie, uiterlijk eind 2019 te presenteren.
Zo zijn de ruwe cijfers met de recent geworven accountant gedeeld en is laatstgenoemde zijn onderzoek begonnen.
Tevens hebben betrokken partijen een inventarisatie besproken van de punten die in het rapport beschreven moeten worden.
Daarmee is het Nederlandse EITI project goed op weg met het opstellen van het rapport.


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.