U bevindt zich in
Open-Overheid
Dwarsligger
Pagina's startActiepunt 01Actiepunt 02Actiepunt 03Actiepunt 04Actiepunt 05Actiepunt 06Actiepunt 07Actiepunt 08Actiepunt 09Actiepunt 10Actiepunt 11
Hoofdstukken
Menu terug
Actiepunt 05

Actiepunt 5: Open Wob
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Provincie Noord-Holland, in samenwerking met: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Open State Foundation (OSF)
Na de aftrap van het actieplan zijn er diverse overheden en publieke instellingen die interesse hebben in het gestandaardiseerd online plaatsen van Wob-verzoeken, -besluiten en bijlagen.
Momenteel wordt een bijeenkomst gepland om de eerste stappen te zetten richting standaardisatie en wordt het plan van aanpak geschreven.
Heeft uw overheidsorganisatie of publieke instelling ook interesse in het online beschikbaar maken van informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar is gemaakt?
Doe dan mee met Open Wob en meld je aan door een mail te sturen naar Tom Kunzler van Open State Foundation of Eveline Stapel – van Dijck van de provincie Noord-Holland.

Geplaatst op 28 feb 2019
Als actiehouder is de provincie Noord-Holland samen met samenwerkingspartner Open State Foundation in januari echt van start gegaan met het ontwikkelen van de semantische standaard Open Wob.
Op dit moment ‘spreekt’ elke overheid een andere taal als het gaat om het publiceren van Wob-documenten.
Dit terwijl er vanuit de Wet open overheid een verplichting komt om deze documenten actief te publiceren.
Tijdens een kick-off bijeenkomst is met verschillende vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, de politie en provincies besproken wat we willen realiseren en hoe we dit willen realiseren.
Als resultaat zien we een gestandaardiseerde wijze voor het online beschikbaar stellen van Open Wob verzoeken, goed doorzoekbaar en op een gedeeld platform.

De VNG nam tijdens de kick-off het voortouw om een eerste verkennende sessie te leiden.
Zij hebben al ruime ervaring met het opzetten van standaarden.
Tijdens de verkenning bleek een grote verscheidenheid in het interne proces en ook in naamgevingsconventies.
Van nog alles op papier tot een al digitaal werkend platform en proces.
Er volgde een constructief gesprek tussen de deelnemers over hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden.
De werkgroep is nu flink aan de slag om de hoofdkenmerken van de naamconventies te benoemen en te categoriseren.

We verwachten in maart een standaard te hebben die we ter consultatie kunnen aanbieden.

Geplaatst op 25 apr 2019
Als actiehouder is de provincie Noord-Holland samen met Open State Foundation en andere aangesloten overheidsorganisaties zoals VNG, gemeenten en de politie, aan het werk om een semantische standaard te ontwikkelen.

Het doel van het actiepunt Open Wob is om bij te dragen aan transparantie van de overheid.
Dit willen we doen door documenten die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar worden gemaakt, op gestandaardiseerde wijze als open data online te plaatsen.
Ook willen we deze documenten goed doorzoekbaar beschikbaar maken.
De standaard is grondig doorgesproken met de belanghebbenden, zodat deze voor de verschillende organisatietypen (ieder met hun eigen processen en organisatiekenmerken) toepasbaar is.
Er is zelfs gekeken hoe de standaard internationaal gezien overeind kan blijven.
We staan nu op het punt om het concept landelijk ter consulatie aan te bieden, waarna deze vastgesteld kan worden en verankerd in de interne werkprocessen van onze partners.
We beschrijven de standaard en testen via een end-to-end praktijk casus.
Deze informatie brengen we samen in een handreiking waarmee organisaties aan de slag kunnen.
Hopelijk motiveert dit ook andere overheden om in de toekomst meer documenten online te publiceren.

Met de standaard en een gezamenlijke publicatie platform, worden Wob-documenten toegankelijk, beter doorzoekbaar en vergelijkbaar.
Ook zijn ze geschikt voor hergebruik in analyses of nieuwe toepassingen.

Geplaatst op 28 jun 2019
Als actiehouder is de provincie Noord-Holland, samen met haar samenwerkingspartners Open State Foundation en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), sinds januari met twee provincies, gemeenten en de Nationale Politie aan het werk om een semantische standaard voor Open Wob te ontwikkelen.
Deze is gereed en wordt op dit moment aangeboden aan andere organisaties voor een landelijke consultatie.
De zomermaanden worden gebruikt om de landelijke consultatie te verwerken.
In september gaat de werkgroep verder.
Samen met Archief2020 en het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) organiseren we twee praktijkcasussen voor een handreiking over de toepassing van de standaard van Open Wob en gaan we aan de slag met het technische traject.

We wensen iedereen een mooie zomer!


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191003a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
34666 µsec.
12070 bytes
Onbekend
06 okt 2019