U bevindt zich in
Open-Overheid
Dwarsligger
Pagina's startActiepunt 01Actiepunt 02Actiepunt 03Actiepunt 04Actiepunt 05Actiepunt 06Actiepunt 07Actiepunt 08Actiepunt 09Actiepunt 10Actiepunt 11
Hoofdstukken
Menu terug
Actiepunt 10

Actiepunt 10: Open Aanbesteden (pilot OCDS)
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
We zijn bezig met het opstellen van een adviesrapport over het actiepunt.
We hebben bezoek gekregen van tweetal personen die zich binnen het Verenigd Koninkrijk bezighouden met hetzelfde onderwerp.
We hebben hun advies ingewonnen over hoe dit actiepunt aan te pakken en waar we tegen aan lopen.

Geplaatst op 28 feb 2019
Na een workshop met buitenlandse en binnenlandse deskundigen over de ins en outs van de Open Contracting Data Standard (OCDS) heeft de projectgroep nu een helder beeld van wat de internationale standaard voor Open Aanbesteden inhoud en wat erbij komt kijken om deze standaard in de dagelijkse praktijk van de Rijksinkoop toe te passen.
Deze bevindingen legden we vast in een eerste versie van het adviesrapport.
De volgende stap is nagaan in hoeverre het Rijk voldoet aan de OCDS.
Hierbij kijken we ook naar de ervaringen van andere landen, waaronder Engeland en Schotland.
De verwachting is dat deze stap in de komende drie maanden kan worden gezet.
Daarna zal worden bezien of (en in hoeverre het wenselijk is) om aanpassingen in het Rijksbeleid door te voeren met betrekking tot Open aanbesteden.

Geplaatst op 25 apr 2019
De projectgroep heeft het tweede deel van het adviesrapport opgeleverd, waarin is nagegaan in hoeverre het Rijk voldoet aan de OCDS.
In het eerste deel is aangegeven wat de internationale standaard voor Open Aanbesteden betekent en wat erbij komt kijken om deze standaard in de dagelijkse praktijk van de Rijksinkoop toe te passen.
Beide delen zullen in april met een aantal stakeholders worden besproken.
Daarna gaat de projectgroep aan de slag met het opstellen van het eindrapport, dat in mei wordt opgeleverd.
In dit rapport zal ook aandacht worden besteed aan de ervaringen van andere landen, waaronder Engeland en Schotland.

Na oplevering van het eindrapport wordt binnen het Rijk bekeken of, en in hoeverre, het wenselijk is om aanpassingen in het Rijksbeleid door te voeren met betrekking tot Open Aanbesteden.

Geplaatst op 28 jun 2019
De projectgroep heeft haar adviesrapport op 29 mei 2019 opgeleverd.
In het rapport is nagegaan in hoeverre het Rijk voldoet aan de Open Contracting Data Standard (OCDS), wat daarbij de mogelijke verbeterpunten zijn en waar sprake is van een ‘best practice’.

Nu het eindrapport klaar is wordt binnen het Rijk bekeken of, en in hoeverre, het wenselijk is om aanpassingen in het Rijksbeleid door te voeren met betrekking tot Open Aanbesteden.
De reactie op het adviesrapport zal naar verwachting in het najaar 2019 worden gegeven.


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191003a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
19263 µsec.
9910 bytes
Onbekend
06 okt 2019