U bevindt zich in
Open-Overheid
Dwarsligger
Pagina's startActiepunt 01Actiepunt 02Actiepunt 03Actiepunt 04Actiepunt 05Actiepunt 06Actiepunt 07Actiepunt 08Actiepunt 09Actiepunt 10Actiepunt 11
Hoofdstukken
Menu terug
Actiepunt 11

Actiepunt 11: Lokale Digitale Democratie
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met: Partners ‘Democratie in Actie’ programma
Op de Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018, is het netwerk lokale digitale democratie van start gegaan.
In het najaar worden vervolgens de eerste activiteiten in gang gezet.
Begin 2019 lanceren de netwerkpartners een manifest waarin gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd worden.
Het manifest moet gevoed worden door de ervaringen die in bestaande, en door het netwerk te starten, innovatietrajecten en pilotprogramma’s worden opgedaan.
Door de netwerkpartners worden nu actiecoalities gevormd rond verschillende thematiek.
Gemeenten die werk willen maken van digitale participatie kunnen (onder voorwaarden) deelnemen aan de proeftuin.
Vijftien gemeenten zijn op dit moment actief binnen de proeftuin.
De proeftuin bestaat uit drie cycli.
De eerste cyclus is in september van dit jaar gestart.
In 2019 gaan nog twee cycli van start.

Geplaatst op 28 feb 2019
Vanuit de netwerkaanpak is een spin-off ontstaan.
Op verzoek van de G5 gemeenten worden de mogelijkheden verkend van het vormgeven van een intergemeentelijk ontwikkelteam.
Dit team zou betrokken gemeenten in staat moeten stellen om eigenstandig OpenSource participatietools te (door)ontwikkelen.
Voor wat betreft de proeftuin wordt, naar aanleiding van de evaluatie van de eerste ronde, het ondersteuningsaanbod gewijzigd.

Geplaatst op 25 apr 2019
De intergemeentelijke open source samenwerking die is ontstaan vanuit het netwerk begint steeds meer vorm te krijgen.
Een adviseur is in de arm genomen om het geheel vorm te geven.
Hij verzamelt de wensen en eisen van elke gemeenten en vat deze samen in een plan van aanpak.

Het ondersteuningsaanbod van de proeftuin Lokale Digitale Democratie bleek niet toereikend.
De nieuwe ondersteuning gaat zich richten op het gebruiksklaar maken van Consul voor tenminste vijf gemeenten.
Onderdeel hiervan is technische ondersteuning bij de installatie, beheer en onderhoud.
Ook wordt een community manager in de arm genomen om de kennisinfrastructuur verder te ontwikkelen en aan te jagen.

Op 24 april organiseerden we een netwerkbijeenkomst over Lokale Digitale Democratie.
De netwerkbijeenkomst vond plaats in Utrecht en was voor iedereen die zich bezighoudt met of interesseert in vernieuwende vormen van democratie.

Leestip: het Leer- en Expertisepunt Open Overheid interviewde Koos Steenbergen van het Ministerie van BZK (en actiehouder van dit Actiepunt) over Lokale Digitale Democratie.
Lees het interview met Koos.


Geplaatst op 28 jun 2019
Op 24 april vond in Utrecht de Netwerkbijeenkomst Lokale Digitale Democratie plaats.
We gingen met de deelnemers in gesprek over de digitale democratie van de toekomst.
Een uitgebreid verslag vind je hier.

De gemeenten in de proeftuin maken flinke stappen.
Enkele gemeenten gaan binnenkort online met hun versie van Consul.
De gemeente Den Haag heeft net een succesvolle ronde achter de rug met ‘Duinoord Begroot’.
Hierbij is de tool ‘overgenomen’ van Amsterdam.
Hier mochten 6.000 Duinoorders samen €30.000 verdelen.
Na de zomer wordt deze pilot uitgebreid naar twee andere buurten.
Tot slot is er een digitaal samenwerkingsplatform tot stand gebracht waar gemeenten met én van elkaar leren over de mogelijkheden van digitale participatie.

Om de kansen en belemmeringen van digitalisering voor de lokale democratie verder te onderzoeken organiseert het kennisnetwerk vier Summer Schools.
Hierbij zoomen we in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur.
De eerste vond plaats op vrijdag 21 juni en stond in het teken van ‘digitaal bruggen slaan’.
De tweede Summer School vindt plaats op 5 juli en gaat over online interactie.
Aanmelden voor de Summer Schools kan hier.


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191003a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
27394 µsec.
11852 bytes
Onbekend
06 okt 2019