U bevindt zich in
Copyright Auteursrecht
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startCreative Commons NederlandVerschillende CC LicentiesCopyright in TabelWet WhO volgens Open OverheidWet WhO volgens VNG
Copyright in Tabel

Naamsvermelding
(CC BY 4.0)
Naamsvermelding-GelijkDelen
(CC BY-SA 4.0)
Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken
(CC BY-ND 4.0)
Naamsvermelding-NietCommercieel
(CC BY-NC 4.0)
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
(CC BY-NC-SA 4.0)
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken
(CC BY-NC-ND 4.0)
Je bent vrij om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
Je bent vrij om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Je bent vrij om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding - De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.
Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen - Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk. GeenAfgeleideWerken - Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd. NietCommercieel - Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

GelijkDelen - Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.GeenAfgeleideWerken - Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
Geen aanvullende restricties - Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
Let op:
Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
Er worden geen garanties afgegeven.
Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik.
Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190203a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.275 sec.
12900 bytes
28 okt 2018
15 dec 2018