U bevindt zich in
Copyright Auteursrecht
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startCreative Commons NederlandVerschillende CC LicentiesCopyright in TabelWet WhO volgens Open OverheidWet WhO volgens VNG
Wet WhO volgens VNG

Wet hergebruik van overheidsinformatie
Overheidsinformatie is met een bepaald doel geproduceerd (gecreëerd, verzameld, vermenigvuldigd of verspreid), namelijk ter vervulling van de publieke taak van een bepaalde instelling.
Deze informatie mag worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, anders dan het oorspronkelijke doel.
Dat heet “hergebruik van overheidsinformatie”.

Belang van deze ontwikkeling
Gemeenten dienen in beginsel te voldoen aan verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).
Ze stellen overheidsinformatie verplicht voor hergebruik (digitaal) beschikbaar.

De herbruikbare informatie die gemeenten beschikbaar stellen dient digitaal in een open en machinaal leesbaar formaat te worden aangeleverd, samen met metagegevens en waarbij formaat en metagegevens voldoen aan formele open standaarden.

De Wet hergebruik van overheidsinformatie trad in juli 2015 in werking.
De wet zorgt voor vier grote veranderingen waarmee gemeenten rekening dienen te houden: In de wet staan randvoorwaarden rond het hergebruik van overheidsinformatie.
In tegenstelling tot het wetsvoorstel open overheid verplicht de wet niet tot tot het actief beschikbaar stellen van informatie, maar het mag natuurlijk wel.

De Wet hergebruik van overheidsinformatie sluit bepaalde onderwerpen uit:
  1. Informatie van publieke omroepen
  2. Informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  3. Informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven
  4. Gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten
  5. Voor musea en bibliotheken gelden afwijkende regels.
    Onder meer vanwege bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van documenten.
Aanvullende informatie
De wet verwijst naar ‘met een publieke taak belaste instellingen’.
Dat is de omzetting in nationaal recht van wat in Europese richtlijnen is omschreven als een ‘openbaar lichaam’. Onder publiekrechtelijke instellingen verstaan we rechtspersonen opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en waarvan een van de onderstaande opties van toepassing is:
  1. De activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd;
  2. Het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat/ territoriale lichamen;
  3. De leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan worden voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen aangewezen.
Bron: VNG Realisatie op 24 nov 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190203a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.128 sec.
9779 bytes
24 nov 2018
15 dec 2018