U bevindt zich in
De Toekomst
Dwarsligger
Menu terugstartAanbieding DigiProg. 2017Bescherming PersoonsGegevensDigitale Agenda 2020Efficiënte OverheidGenerieke Digitale InfrastructuurInformatiebeveiligingMassaal Digitaal, Maatwerk LokaalNederland SurveillancestaatOpen en Transparant

Digitale Agenda 2020

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is.
In deze context is het voor gemeenten de uitdaging om optimaal mee te bewegen met trends in de samenleving en aan te sluiten bij nieuwe kansen en mogelijkheden die daarbij ontstaan.
Dit alles in samenwerking met andere overheden, inwoners, organisaties en ondernemers.

De Digitale Agenda 2020
Met de Digitale Agenda 2020 ontzorgt, ondersteunt en versterkt KING gemeenten op het gebied van (digitale) dienstverlening.
In de Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving.
Daarbij staan drie sporen centraal: Trends, ontwikkelingen & verwachtingen
De ambities van de Digitale Agenda zijn ingegeven door de wens in te spelen op invloeden van buiten de gemeentelijke organisatie.
Hierin onderscheiden we twee lijnen:
Onder invloeden van buiten de gemeente vallen onder andere de internationale, landelijke en provinciale wet- en regelgeving met bijbehorende digitale infrastructuren.
En technologische innovaties, zoals de zelfrijdende auto, 3D printen, en nieuwe mogelijkheden van mobiele toepassingen.
Veel van die ontwikkelingen raken aan alle facetten van gemeentelijke dienstverlening, van vergunningverlening tot parkeerbeleid en van inrichting van de openbare ruimte tot sturing in het sociaal domein.
De tweede lijn betreft de steeds hogere verwachtingen die inwoners en ondernemers hebben van de gemeentelijke digitale dienstverlening.
Zij doen steeds meer digitaal: van online winkelen tot het regelen van de bankzaken via mobiele apps.
Van gemeenten verwachten zij soortgelijke dienstverlening.
Daarnaast zijn maatschappelijke trends als ondernemerschap, vergrijzing en individualisering van invloed op de aandachtspunten en randvoorwaarden voor het vormgeven van digitale dienstverlening.
Graphic DA2020

Samen organiseren
De Digitale Agenda 2020 speelt in op de bovenstaande ontwikkelingen.
Dit doen we ten eerste door met marktpartijen en ketenpartners tot gezamenlijke afspraken te komen over digitale standaarden en gezamenlijke (of aansluitende) dienstverlening zorgen we ervoor dat gemeenten steeds meer als één efficiënte overheid kunnen werken.
Zonder in te boeten aan individuele beleidsvrijheid.
Ook ondersteunt de Digitale Agenda bij de inrichting van de gemeentelijke organisatie.
Dat doet zij op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door middel van impactanalyses en klantreizen.
Maar ook met speciaal ontwikkelde ‘gereedschappen', zoals de Monitor Doelgerichte Digitalisering, de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, Vensters voor Bedrijfsvoering en Vensters voor Dienstverlening.
En door innovaties te stimuleren en op te schalen in de Pilotstarter, zodat àlle gemeenten hiervan kunnen leren en profiteren.

Meer informatie
Bron: King Gemeenten op 26 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9369 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.073 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:57.