U bevindt zich in
Digitale Toegankelijkheid
Dwarsligger
Menu terugstartBesluit digitale toegankelijkheidGeluid, bewegend beeld en filmpjesInhoud van archievenIntranetten en extranettenKantoorbestandsformatenOnline kaarten en karteringsdienstenRICHTLIJN (EU) 2016-2102Reproducties van stukkenSocialmedia-kanalenVan derden afkomstige inhoudVolgens DigiToegankelijk

Besluit digitale toegankelijkheid

In 2016 is een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid in werking getreden.
Nederland is verplicht om Europese richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.
Daarom wordt nu gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Europese richtlijn digitale toegankelijkheid
Op 22 december 2016 trad de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking.

De richtlijn verplicht lidstaten om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn.
De verplichting geldt voor: De richtlijn moet uiterlijk 23 september 2018 in nationale wetgeving zijn omgezet.

Nederlandse wetgeving op basis van richtlijn
Om te voldoen aan de Europese richtlijn werkt Nederland aan een Algemene maatregel van bestuur (AMvB).
De AMvB heeft de naam Besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Met de AMvB wordt de Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving.

De AMvB zal op termijn gekoppeld worden aan de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die nu wordt ontwikkeld.
Tot die tijd is het Besluit gebaseerd op artikel 89 van de Grondwet.

Inwerkingtreding wettelijke verplichting
Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid zal uiterlijk op 23 september 2018 in Nederland in werking treden.
In het besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties op de volgende datums aan het besluit moeten voldoen: Lees er meer over in de tijdlijn wet- en regelgeving.

Bron: DigiToegankelijk op 12 december 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 6834 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.039 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.