U bevindt zich in
Digitale Toegankelijkheid
Dwarsligger
Menu terugstartBesluit digitale toegankelijkheidGeluid, bewegend beeld en filmpjesInhoud van archievenIntranetten en extranettenKantoorbestandsformatenOnline kaarten en karteringsdienstenRICHTLIJN (EU) 2016-2102Reproducties van stukkenSocialmedia-kanalenVan derden afkomstige inhoudVolgens DigiToegankelijk

Inhoud van archieven

Overheidsorganisaties zijn verplicht om archieven bij te houden.
Dat is vastgelegd in de Archiefwet.
Het toegankelijk maken van archieven kan veel tijd en geld kosten.
Op deze pagina vind je tips om met inhoud in archieven om te gaan.
Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke inhoud gaat het?
Archieven bevatten inhoud die niet meer actueel of relevant is en die meer niet wordt bijgewerkt of aangepast.
Gearchiveerde inhoud moet op een digitaal kanaal als zodanig te herkennen zijn, bijvoorbeeld doordat het in een apart archiefgedeelte van de website is geplaatst.

Beleid tot 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking treden.
Je leest er meer over onder aan deze pagina.
Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.
Binnen dit regime is een uitzondering vastgelegd voor de inhoud van archieven.
Deze hoeft niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen, mits voorzien is in een alternatieve manier voor de bezoeker om toegang te krijgen tot de informatie in het archief.

Gebruikmaken van een 'leg uit'
Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt.
Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Organisaties die hun archieven niet (volledig) toegankelijk kunnen maken omdat dit een onevenredige belasting zou vormen mogen dit uitleggen in hun toegankelijkheidsverklaring.
Zij moeten in de verklaring beschrijven op welke alternatieve wijze zij bezoekers die tegen een toegankelijkheidsprobleem aanlopen toegang geven tot de informatie in het archief.

Omgaan met uitdagingen
Met de volgende tips voldoe je op een haalbare manier aan de Archiefwet én zorg je ervoor dat alle bezoekers toegang hebben tot de informatie in de archieven: Beleid vanaf 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal in Nederland nieuwe wetgeving in werking treden die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt.
Vanaf dat moment geldt de volgende regel: Bron: DigiToegankelijk op 12 december 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8586 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.072 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.