U bevindt zich in
Digitale Toegankelijkheid
Dwarsligger
Menu terugstartBesluit digitale toegankelijkheidGeluid, bewegend beeld en filmpjesInhoud van archievenIntranetten en extranettenKantoorbestandsformatenOnline kaarten en karteringsdienstenRICHTLIJN (EU) 2016-2102Reproducties van stukkenSocialmedia-kanalenVan derden afkomstige inhoudVolgens DigiToegankelijk

Intranetten en extranetten

Ook bij websites die alleen beschikbaar zijn voor een gesloten groep gebruikers is toegankelijkheid belangrijk.
Vaak wordt dit soort omgevingen intranetten of extranetten genoemd.
Met de komst van wetgeving in 2018 moeten ook deze omgevingen verplicht toegankelijk worden gemaakt.

Om welke situaties gaat het?
Met intranetten en extranetten worden websites bedoeld die alleen beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek.
Het gaat hierbij dus om gesloten gebruikersgroepen.
Denk aan de werknemers van een organisatie en de studenten op een hogeschool.
In de meeste gevallen hebben gebruikers een inlogcode, of is de website bijvoorbeeld alleen bereikbaar op de locatie van de organisatie.
Kantoorapplicaties die als software zijn geïnstalleerd vallen hier niet onder.
Het gaat dan dus om applicaties die niet via het web (http/https) worden gebruikt.

Beleid tot 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking treden.
Deze wetgeving is ook van toepassing op intranetten en extranetten.
Je leest er meer over onder aan deze pagina.
Op dit moment bestaat er nog geen verplichting om interne websites toegankelijk te maken.
Het huidige 'pas toe of leg uit'-regime geldt namelijk alleen voor overheidswebsites die bedoeld zijn voor burgers, bedrijven en andere overheden.

Toch adviseert het Forum Standaardisatie om de standaard voor toegankelijkheid ook nu al voor interne websites toe te passen.
Ook werknemers binnen een organisatie kunnen immers tegen problemen aanlopen als interne omgevingen niet toegankelijk zijn.

Omgaan met uitdagingen
Het kan een lastige opgave zijn om complexe gesloten omgevingen toegankelijk te maken.
Toch zullen interne websites die nu al bestaan vanaf 23 september 2020 toegankelijk moeten zijn.
Om dit doel te bereiken is het verstandig nu al aan de slag te gaan. Beleid vanaf 23 september 2018
Uiterlijk 23 september 2018 zal in Nederland nieuwe wetgeving in werking treden die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt.
Vanaf dat moment gelden de volgende regels: Bron: DigiToegankelijk op 12 december 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8371 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.036 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.