Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Leveranciersmanifest OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
Wat is Publieke Sector

Publieke sector
De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semi overheidsorganisaties.
De publieke sector is de tegenhanger van de private sector.
De term publieke sector wordt doorgaans alleen gebruikt in economisch verkeer en dus niet binnen de overheid zelf.
Veel commerciële instellingen zoals managementconsultants en andere adviesbureaus kennen een afdeling publieke sector die zich specifiek op overheidsopdrachtgevers richt.

In Nederland omvat de publieke sector onder andere:
Overheidsorganisaties Semioverheidsorganisaties
Ministeries Eerste en Tweede Kamer (NL)
Provincies Arubahuis
Gemeenten Buitenlandse ambassades en consulaten
Waterschappen Rijksmusea en andere culturele instellingen
Politie Onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Openbare lichamen voor bedrijf en beroepOpenbare bibliotheken
Koninklijk Huis Zorginstellingen
Staten-Generaal NV's waarvan de aandelen volledig in handen zijn van overheidsinstellingen
Regering  
Diensten  
Agentschappen  
Hoge Colleges van Staat  
Adviescolleges  
Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's)  
Rechterlijke macht  
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: Wikipedia op 03 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
11679 µsec.
6828 Bytes
03 apr 2022
03 apr 2022