Hoofdstuk: Open
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu
OpenData OpenOverheid OpenSource OpenStandaard

Pagina's
Index
OpenStandaard of -Source
Index

In het hoofdstuk Open staan 4 sub-hoofdstukken:
OpenData o.a. over de Wet Hergebruik OverheidsInformatie.
OpenOverheid o.a. over de Wet Open Overheid (WOO), de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Openource wat is OpenSource en wat zijn de voor- en nadelen hiervan.
OpenStandaard wat zijn OpenStandaarden, wat zijn de eisen en verplichtingen hiervoor.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
1086 µsec.
4820 Bytes
18 nov 2022
18 nov 2022