Dwarsligger

Gebruiksvoorwaarden Overheid

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de OpenData van de Overheid hergebruiken in eigen toepassingen.
De Overheid stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen.
Maar dit is geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn.
De Overheid sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die zouden zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Creative Commons Zero verklaring (CC0)
De OpenData van Overheid.nl vallen onder de Creative Commons Zero verklaring (CC0).
Meer informatie staat bij copyright.

Contactinformatie
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik of over de gebruiksvoorwaarden?
Neem dan contact met ons op.

Bron: Rijksoverheid op 16 februari 2017.

U bevindt zich in
OpenData
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 5914 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.02 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.