Dwarsligger

Voordelen

De voordelen van OpenData zijn divers en variëren van een verbeterde efficiëntie van het openbaar bestuur, economische groei in de particuliere sector tot aan het verbeteren van de maatschappelijke welvaart.
OpenData kunnen prestaties verbeteren en bijdragen aan de efficiëntie van overheidsdiensten.
Sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling kan de efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten verhogen, bijvoorbeeld door het in beeld brengen van onnodige of dubbele uitgaven.

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo op haar beurt bijdragen door de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd, omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is.
OpenData samenwerking verbeteren en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.
De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.
Voor 2016 wordt verwacht dat de directe marktomvang voor OpenData 55,3 miljard euro bedraagt, voor de EU 28+.
Tussen 2016 en 2020 zal de marktomvang stijgen met 36,9%, tot een waarde van 75,7 miljard euro in 2020, met inbegrip van inflatiecorrecties.
Voor de periode 2016-2020 wordt de cumulatieve directe marktomvang geraamd op 325 miljard euro.

Er worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd door middel van het stimuleren van de economie en grotere vraag naar personeel dat over de vaardigheden beschikt om met data te werken.
In 2016 zal de particuliere sector van de EU 28+ 75.000 OpenData-arbeidsplaatsen bieden.
Tegen 2020 zal dit aantal toenemen tot iets minder dan 100.000 OpenData-arbeidsplaatsen.
Zo worden tegen 2020 bijna 25.000 nieuwe directe OpenData-arbeidsplaatsen gecreëerd.

OpenData kunnen overheidsprestaties verbeteren.
De efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten kan worden verhoogd door sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling, wat leidt tot een snellere toegang tot informatie.
De cumulatieve kostenbesparing hiervan voor de EU28 + in 2020 wordt geraamd op 1,7 miljard EUR.
OpenData leiden tot efficiëntieverbeteringen als real-time data worden gebruikt om een toegang tot informatie makkelijk te maken, wat de individuele besluitvorming verbetert.
Drie casestudies kunnen in meer detail worden beoordeeld: hoe OpenData levens kunnen redden, hoe ze kunnen worden gebruikt om tijd te besparen en hoe OpenData kunnen helpen om het milieu te verbeteren.
Zo hebben OpenData het potentieel om 7.000 levens per jaar te redden, door eerder reanimatie te verlenen.
Bovendien kan door middel van OpenData toepassingen in het verkeer er 629.000.000 uren onnodige wachttijd worden bespaard op de wegen in de EU.

Bron: Europe and Data Portal op 22 jan 2017

U bevindt zich in
OpenData
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7934 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.172 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.