U bevindt zich in
OpenSource en Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartKies voor OpenSourceMoment voor OpenSourceOSenO maakt het mogelijkWat doet OSenO

OSenO maakt het mogelijk

De open source transitie is onderweg.
Steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen spreken de wens uit te kiezen voor open software.
Terecht, want de voordelen zijn enorm.
Maar ieder voor zich is niet de weg.
Open software kan pas tot bloei komen als organisaties samenwerken.
Bovendien zijn er in de loop der jaren talloze regels ontstaan die de keuze voor gesloten software vergemakkelijken en die voor open ingewikkelder maken.
OS&O gaat daarin verandering brengen.

Opruimen van hindernissen
De decennia van gesloten-softwaregebruik bij overheidsinstellingen hebben hun sporen nagelaten.
Steeds weer blijkt de keuze voor open software daarop te stranden.
Aanbestedingsregels bevoordelen impliciet leveranciers van gesloten software.
En ook verantwoordingscycli zijn niet altijd goed geïmplementeerd in bestaande open softwareproducten.
Die dynamiek kan een overheidsinstelling niet alleen doorbreken.
Daarvoor is een gecommitteerde externe partner nodig.
Bovendien hoeven niet alle overheidsinstellingen het wiel niet zelf uit te vinden.
OS&O zal een voor een de juridische hindernissen die adoptie van open software in de weg staan identificeren en opruimen.
Door creatief gebruik van aanbestedingsregels, bijvoorbeeld.
Of door tijdelijk de rollen op zich te nemen die in de gesloten-softwarewereld door de leverancier wordt ingevuld, maar die in het open landschap soms ontbreekt.

Samenwerking tussen instellingen
Open software wordt sterker als er veel partijen meedenken en -schrijven.
Aangezien veel overheidsinstellingen grofweg dezelfde behoeften hebben, bieden zij een uitstekende voedingsbodem voor open software.
Maar dan moet er wel samengewerkt worden.
Om dat te vereenvoudigen, zal OS&O de rol spelen van focuspunt en spin-in-het-web.
Wij zullen de kwaliteiten die de verschillende instellingen kunnen inbrengen op elkaar afstemmen, zodat dubbel werk wordt voorkomen en de effectiviteit van de interne en externe ontwikkelaars zo groot mogelijk wordt.

Kwaliteit van open software
Werken voor de overheid betekent dat er een lage tolerantie is voor fouten.
Kwaliteitsbewaking is dan ook essentieel.
OS&O zal die specifieke behoeften adresseren door het opzetten van een effectief kwaliteitsbewakingssysteem, inclusief de organisatie van regelmatige audits op beveiligingsvraagstukken en peer-review van aan de gezamenlijke bibliotheek bijgedragen code.
Op die manier zal het open softwarelandschap zich permanent blijven verbeteren en kunnen de deelnemende overheden rekenen op de best mogelijke software voor hun bedrijfsvoering.

Bron: OpenSource en Overheid (OSenO / OS&O) op 15 november 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
┬ę 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 6397 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.129 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:10.