U bevindt zich in
OpenSource
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terugOpenSource en Overheid Pagina's startGevaar of KansJuridische StatusKennisnetwerk OpenSource SoftwareVolgens Wikipedia
Kennisnetwerk OpenSource Software
Kennisnetwerk Open Source Software
Open Source Software (OSS) moet in een aanbesteding gelijke kansen krijgen als ‘gesloten’ software en verdient bij gelijke geschiktheid de voorkeur.
Dat is het beleidsuitgangspunt van waaruit het ministerie van BZK aan ICTU de opdracht heeft gegeven om een kennisnetwerk in te richten voor kennishebbende beleidsmakers, juristen en inkopers.
Het gebruik van OSS vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties en verkleint leveranciersafhankelijkheid.
Het kiezen voor OSS is een beleidskeuze, die moet worden gemaakt door managers bedrijfsvoering, juristen, inkopers en ICT-managers.
Hoe kom je tot die keuze?
Dat is de vraag die centraal staat in het Kennisnetwerk OSS.

In dit Kennisnetwerk benaderen we het onderwerp open source software vanuit het overwinnen van belemmeringen: wat staat een overheidsorganisatie in de weg om met open source software te gaan werken en wat hebben collega’s in andere overheidsorganisaties gedaan om die belemmeringen te overwinnen.

Belemmeringen wegnemen
We hebben ‘belemmeringen’ ondergebracht in de volgende hoofdonderwerpen: Op deze onderwerpen willen we kennishebbers/ervaringsdeskundigen aan het woord laten, al dan niet in antwoord op een vraag van een collega.

Meer informatie of deelnemen
Voor die kennisuitwisseling hebben we een pleio-omgeving ingericht, die openstaat voor mensen die kennis/ervaring hebben op een of meer van de hierboven genoemde onderwerpen en werkzaam zijn bij de overheid.
Bron: ICT UitvoeringsOrganisatie op 23 oktober 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x