Dwarsligger

Public Domain Software

Public domain software is over het algemeen software die door de ontwikkelaars in het publiek domein is geplaatst, waarbij dus afstand is gedaan van de auteurs- of creatierechten.
Meestal gaat het hier om software die is ontwikkeld door universiteiten of universitaire instellingen, die andere onderzoeks-instellingen willen toelaten voordeel te halen uit hun ontwikkelingen en zo zelf mede bij te dragen tot de wetenschap of de uitvinders-wereld.
Een van de meest bekende public domain programma's is SPICE, dat in de CAE-wereld bekend is (was) als wiskundig model om het gedrag van elektronische schakelingen te voorspellen.
In theorie is het mogelijk dat de auteursrechten op software zijn verlopen, maar met de huidige auteurswetten is die kans vrij klein: alleen software die door AdaLovelace is geschreven is in het publieke domein.
Software in het publieke domein zou men kunnen opvatten als de ultieme vorm van vrijesoftware.
Anders dan public domain software wordt vrije software echter wel degelijk beschermd door auteursrecht, maar wordt het gepubliceerd onder een licentie die de gebruikers van de software bepaalde vrijheden toekent, zoals het aanpassen van de software.
Programmatuur in het publieke domein bevat geen beperkingen maar ook geen bescherming van de rechten van de gebruikers.
Nog verder staat public domain software af van freeware, waarbij de gebruiker geen enkel recht wordt toegekend anders dan kosteloos gebruik en verspreiding in ongewijzigde vorm van deprogrammatuur.
Toch worden deze twee nog wel eens met elkaar verward.

Bron: Wikipedia op 15 de 2015

U bevindt zich in
OpenSource
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8085 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.036 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.