Dwarsligger

Openstandaarden bij Overheden

Op de website van de rijksoverheid (zie link) staat o.a. de volgende informatie:
OpenStandaarden zorgen ervoor dat makkelijk digitale informatie kunnen uitwisselen.
Zowel onderling als met burgers en bedrijven.
De overheid is ook minder afhankelijk van specifieke softwareleveranciers als ze OpenStandaarden gebruikt.
Het kabinet stelt daarom OpenStandaarden binnen de overheid als norm.
Overheidsorganisaties mogen bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan OpenSource software.
Met OpenStandaarden kan de overheid OpenSource software als volwaardig alternatief meenemen bij de aankoop van software.

Pas toe of leg uit
Voor haar eigen organisaties hanteert de overheid voor OpenStandaarden het pas toe of leg uit principe:
Bij aankoop van een ICT-dienst of -product kiezen overheidsorganisaties voor een van de OpenStandaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst.
Als dat tot onoverkomelijke problemen leidt, mag de organisatie ervoor kiezen om deze standaard niet te gebruiken.
De organisatie moet dan wel in het jaarverslag uitleggen waarom deze keuze is gemaakt.
Een voorbeeld van een OpenStandaard is Open Document Format (ODF) voor tekstbestanden.
Een ODF-tekst schrijven, bewerken of lezen kan met veel verschillende tekstverwerkingsprogramma's, waaronder gratis OpenSource software zoals OpenOffice.
Het gebruik van ODF wordt verplicht voor alle overheidsorganisaties.

Waarom OpenSource software?
De term OpenSource software betekent dat de broncode waarin de software is geschreven vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden.
Bij andere gesloten source software is de gebruiker afhankelijk van de oorspronkelijke leverancier en heeft zelf geen toegang tot de broncode.
Net als OpenStandaarden is OpenSource software belangrijk om meer openheid in ICT systemen te realiseren.
Het kabinet stimuleert de overheidsorganisaties om OpenSource software te gebruiken, maar stelt dat niet als norm.
Binnen de overheid geldt dat OpenSource software de voorkeur heeft boven gesloten source software, als beide soorten software verder aan dezelfde eisen voldoen.

Stimulans voor gebruik OpenStandaarden
Het kabinet wil graag dat meer bedrijven OpenStandaarden en OpenSource software gaan gebruiken.
Alle ministeries hebben een plan uitgewerkt voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van OpenSource software.
Eind juni 2009 waren er al meer dan 200 verschillende OpenSource softwarepakketten in gebruik bij het Rijk.
Dat blijkt uit onderzoek van het programmabureau Nederland Open in Verbinding.

Open data
De Rijksoverheid wil openbare overheidsinformatie (open data) niet alleen voor iedereen toegankelijk te maken, maar deze informatie ook eenvoudig te laten hergebruiken.
Als burgers en bedrijven vrij kunnen beschikken over deze OpenData, kunnen ze nuttige nieuwe toepassingen ontwikkelen.
Een voorbeeld is Buienradar, dat gebruik maakt van gegevens van het KNMI.

Weetmeer presenteert gegevens uit verschillende overheidsbronnen (zoals het CBS, de Kiesraad, of het Kadaster).
Overheidsinformatie is geschikt om als OpenData aan te bieden als het voldoet aan de volgende voorwaarden: Wanneer alle ministeries de OpenStandaarden en ODF ondersteunen, hoe is het dan mogelijk, dat een lokale wethouder een per e-mail gestelde vraag van zijn Ipad verwijderd, omdat deze niet geopend kon worden met de software die op de Ipad stond.
De politie (sinds 1 januari 2013 nationale politie) liet weten, dat wanneer zij iets krijgen, de verzender maar moet zorgen dat zij het kunnen lezen, en zij werken met Microsoft Office en niets anders.
Ook vertelde men, dat ze al blij waren wanneer een werkstation normaal opstartte en de e-mail werkte.

overheidsorganisaties
Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soorten overheden (rijks, provinciale, gemeentelijke en lokale).
Aangenomen mag worden, dat dit dus geldt voor alle soorten overheid.

overheid
Ook hier wordt niet aangegeven welke (soort) overheid, ook hier mag dus aangenomen worden, dat dit voor alle (soorten) overheid geldt.

U bevindt zich in
OpenStandaarden
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 12407 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.012 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.