Dwarsligger

Pas Toe Of Leg Uit

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

Goed toepassen of uitleggen
Forum Standaardisatie ondersteunt het goed toepassen van het OpenStandaardenbeleid.
Beter bekend als 'past toe of leg uit'.
Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld voor bestuurders, architecten en inkopers.
Deze middelen assisteren bij het beantwoorden van de volgende vragen:
Door bestuurders
Forum Standaardisatie heeft een handreiking gemaakt hoe organisaties op het gebruik van OpenStandaarden kunnen sturen.
Deze handreiking is in samenwerking met CIO’s van het Rijk geschreven.
Het beschrijft hoe organisaties het beleid voor OpenStandaarden kunnen inbedden, in hun ICT-governance.
De handreiking bestaat uit 2 delen:
  1. Hoe geven CIO’s binnen hun organisatie sturing aan de implementatie van OpenStandaarden (pdf, 355 KB) (odt, 248 KB)
  2. Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar (pdf, 571 KB) (odt, 609 KB)
Engelstalige versie van de handreiking: Governance of open standards (pdf, 1.3 MB)

Door architecten
Een architect is (mede)verantwoordelijk voor het toepassen van OpenStandaarden in de organisatie.
Hij maakt de keuze welke standaarden van de lijst relevant zijn.
Informatie over de implementatie hiervan is te vinden in de lijst met OpenStandaarden.
Ook in NORA (externe link) (De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) zijn de standaarden van de lijst opgenomen.
NORA bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid.

Door inkopers
Inkopers stemmen samen met de ICT-adviseur of -architect de behoefte af.
Met het opstellen van de bestekteksten moet duidelijk zijn welke standaarden relevant zijn.
Forum Standaardisatie biedt inkopers een handreiking bij de uitvraag van OpenStandaarden bij inkoop van ICT-diensten of ICT-produkten.
Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.pdf.
Meer hierover op de themapagina Inkoop van ICT-producten of ICT-diensten.

Bron: Forum Standaardisatie op 07 maart 2017.

U bevindt zich in
OpenStandaarden
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11445 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.017 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.