Dwarsligger

Verplichte OpenStandaarden

Verplicht krachtens het 'pas toe of leg uit' beleid.
Deze OpenStandaarden moeten door veel overheidsorganisaties uitgevraagd worden bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.
Naam OpenStandaarden Versie Omschrijving Beheerorganisatie
Aquo-standaard Aquo 2016-12 Watermanagement informatie Informatiehuis Water
BWB 1.3.1 Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving Werkmaatschappij-KOOP
CMIS 1.0 Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen OASIS
Digikoppeling 2.0 2.0 Veilige berichtuitwisseling Logius
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)1.1.2 Toegankelijkheid websites ETSI
DKIM RFC 6376 Anti-phishing IETF
DNSSEC RFC 4033, RFC4034, RFC4035 Domeinnaam-beveliging IETF
E-Portfolio NL NEN 2035:2014 nl Onderwijs en Ontwikkeling NEN
ECLI 1.0 Verwijzing naar rechterlijke uitspraken in Europa Juriconnect
EML_NL 1.0 Verkiezingsgegevens Kiesraad
GEO-standaarden zie toelichting bij opname Geografische informatie Geonovum
IFC 2x3 TC1 Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen BuildingSMART
IPv6 en IPv4 4 en 6 Internetnummers IETF
JCDR 1.0 Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgevingWerkmaatschappij-KOOP
NEN-ISO/IEC 27001 NEN-ISO/IEC 27001:2013 nl Informatiebeveiliging richtlijn NEN
NEN-ISO/IEC 27002 NEN-ISO/IEC 27002:2013 nl Informatiebeveiliging richtlijn NEN
NL LOM 1.0 Vindbaarheid van leermaterialen EduStandaard
OAI-PMH 2.0 Vindbaarheid van leermaterialen Open Archives Initiative
ODF 1.2 Formaat documentbewerking OASIS
OWMS 4.0 Metadata overheidsinformatie Werkmaatschappij-KOOP
PDF 1.7 ISO 32000-1:2008 Formaat documentpublicatie ISO
PDF A1 NEN-ISO 19005-1:2005 Formaat documentpublicatie en archivering NEN
PDF A2 ISO 19005-2 Formaat documentpublicatie en archivering NEN
SAML 2.0 Authenticatie OASIS
SETU Zie toelichting bij opname Inhuur van flexibele arbeidskrachten SETU
SIKB0101 13.2.0 Bodeminformatie SIKB
SIKB0102 3.3.0 Archeologische informatie SIKB
SKOS SKOS W3C Recommendation 18 August 2009Linked data en begrippenlijsten W3C
SMeF 2.0 2.0 Elektronische facturen NEN
SPF RFC 7208 Anti-phishing IETF
STARTTLS en DANE RFC 3207 en RFC 7672 Beveiligd mailverkeer IETF
Stosag 1.0 Afvalinzameling- en verwerking STOSAG / NVRD
StUF laatste Uitwisseling administratieve overheidsgegevens KING
TLS 1.2, 1.1 en 1.0 Veilige verbinding IETF
VISI 1.4 Bouwprocesinformatie CROW
WDO Datamodel 3.3 Douane-informatie Wereld Douane Organisatie
WPA2 Enterprise Versie 2 (802.11) Beveiligde WIFI Netwerken IEEE-ISTO
XBRL en Dimensions XBRL 2.1, Dimensions 1 Bedrijfsrapportages XBRL International


Bron: Forum Standaardisatie op 07 maart 2017.

U bevindt zich in
OpenStandaarden
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 21721 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.011 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.