U bevindt zich in
OpenStandaarden
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startAanbieding Actieplan NOIVDefinitiesStandaarden InternationaalToegankelijkheidVerplicht gebruikVerplichte-BestandsformatenVolgens DA2020Volgens Digitale OverheidVolgens EAR OnlineVolgens ForumStandaardisatie1Volgens ForumStandaardisatie2Volgens Karin WintersVolgens LogiusVolgens NORAWaarom OpenStandaarden
Volgens DA2020
Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst
De overheid stimuleert het gebruik van open ICT-standaarden, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen.
Binnen de publieke sector wordt gewerkt met aanbevolen (gangbare) open standaarden en verplichte open standaarden.
Dat laatste gebeurt door middel van het ‘pas toe of leg uit’-principe (PTOLU).
Een overheidsorganisatie mag afwijken van de ‘pas toe of leg uit’-lijst op het moment dat een open standaard tot problemen leidt.
De organisatie moet dit wel uitleggen in het jaarverslag.

Doel van dit instrument
De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.

Binnen de Digitale Agenda wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van (open) standaarden voor diverse gemeentelijke informatieketens.
De gegevens- en berichtenstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens.
Binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en ook tussen gemeenten, bedrijven en burgers.
Zij maken digitale communicatie mogelijk tussen gemeentelijke taakvelden en met ketenpartners, bijvoorbeeld voor het gebruik van authentieke gegevens uit basisregistraties en het samenwerken aan zaken.

Door gebruik te maken van open standaarden besparen gemeenten niet alleen specificatie-, ontwikkel- en beheerkosten voor ICT, maar kan er ook grootschalig en efficiënter intern en in ketens worden samengewerkt.
Daarnaast zorgen open standaarden ervoor dat keuzevrijheid van applicaties is geborgd.
Open standaarden zijn niet software-specifiek.
Voorbeelden van open standaarden die voorkomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst, zijn StUF (Standaard UitwisselingsFormaat) en IPv6.

Bij inkoop van ICT-producten en –diensten boven de vijftigduizend euro moet door organisaties uit de publieke sector gevraagd worden, om open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst, mits dat relevant is.

Meer weten of aan de slag?
Meer weten of dit product?
Neem contact op met het accountmanagement van de Digitale Agenda, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over de Digitale agenda.
Bron: Digitale Agenda 2020 op 14 november 2017.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x