Dwarsligger

Waarom Openstandaarden

Zoals misschien bekend is bij U, zijn alle overheden en gesubsidieerde instanties sinds 2006 verplicht om te werken met openstandaarden.
Het voordeel hiervan is, dat het makkelijker is om systemen onderling te laten communiceren, ieder bedrijf mag deze standaarden tenslotte vrij inplementeren.
Hierdoor kunnen de kosten van de software behoorlijk dalen.
Wanneer bij de aanschaf van soft- of hardware het gebruik van OpenStandaarden niet mogelijk is, dan moet dit met opgave van de reden, worden opgenomen in het jaarverslag van de betreffende overheid of instantie.
Dit is het z.g.n. pas-toe-of-leg-uit systeem, dat verplicht is voor alle overheden en gesubsidiëerde instanties.

Het gebruik van openstandaarden heeft echter nog meer voordelen, zo moeten de files die ze U toesturen, of ter download aanbieden, te openen zijn met standaard (gratis) software op alle besturingssystemen, zoals Windows, Linux, IOS, OS-X, BSD, UNIX, Android, maar ook op de nieuwe Chromium-OS en Firefox-OS systemen.
Natuurlijk zijn er veel meer besturingssystemen te noemen, maar ik beperk mij hier even tot de belangrijksten.

Ook intern moeten de overheden en gesubsidiëerde instanties werken met OpenStandaarden.

Als voorbeeld: stel, dat Microsoft besluit dat Office 2018 niet meer compatible is met bestanden van office 2010 en ouder, dan zal een heel archief, dat is opgeslagen met het oude pakket ineens onbruikbaar zijn.
Om deze reden mogen deze overheden en instanties intern ook geen gesloten formaat file gebruiken als b.v. DOC, XLS e.d.

Een paar voorbeelden op gesloten-standaarden die niet gebruikt mogen worden (intern en extern):
MP3, DOC, XLS, enz.
Een paar voorbeelden van OpenStandaarden, zoals verplicht in de regels:
TXT, HTML, ODF, OGG, PDF enz.

U bevindt zich in
OpenStandaarden
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9257 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.011 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.