U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startAlle Overheids WebsitesAuteursrecht OverheidBelang van meer OpenDataHergebruik data.overheid.nlOnderzoek Open Source SoftwareOpen-Source en -Data.overheid.nlOpen Overheid
Auteursrecht Overheid
Op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat over Overheidspublicaties en Auteursrecht het volgende:

Overheidspublicaties en auteursrecht
Op sommige Nederlandse overheidspublicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken.
Andere overheidspublicaties zijn in Nederland geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met auteursrecht.

Wel mag het werk worden gekopieerd en gepubliceerd, behalve als er op het werk staat vermeld dat het auteursrecht is voorbehouden.

Dit is in tegenstelling tot hetgeen voor niet-overheden geldt, daar zijn de auteursrechten altijd van toepassing, tenzij anders vermeldt.
Voor overheden is het dus net anders geregeld, de reden daarvoor is logisch, het is gemaakt met gemeenschaps geld, voor de gemeenschap in opdracht van de gemeenschap.
Hierdoor is het dan ook eigendom van de gemeenschap en mag de gemeenschap het ook gebruiken.

Wanneer een overheid software ontwikkelt, dat zijn eigenlijk dezelfde voorwaarden hierop van toepassing.
Zodra de software wordt ontwikkeld door een software bureau, of externe dienst, dan hebben deze in principe de auteursrechten.
Daarom verdient het een aanbeveling, om in de contracten op te nemen, dat de rechten op de software eigendom zijn van de opdrachtgever.
Dan kan een overheid beslissen om software te delen met andere overheden, of het beschikbaar stellen als public-domain, of OpenSource.

Een mooi voorbeeld hiervan is de website van de gemeente Tholen, waar staat:

Open source website
Tholen heeft een website op basis van het moderne Open Source systeem NEOS en werkt aan veiligheid en toegankelijkheid van deze website met bevlogen mensen bij SimplyAdmire.
Samen zoeken wij continue naar verbeteringen om toepassingen naar een hoger niveau te tillen.

Waarom Open Source?
Door het gebruik van open source software wil de gemeente Tholen voorkomen dat zij afhankelijk wordt van leveranciers.
Een open source product bestaat bij gratie van de gebruikers die er aan bijdragen.
Open source software is software met vrije toegang tot de broncode.
Aan open source software zijn geen licentiekosten verbonden en de software is vrijelijk te bewerken.
Door open standaarden en open source software te gebruiken kan de afhankelijkheid van de overheid van ICT-leveranciers worden verminderd.
Ook ontstaan er meer kansen voor ontwerpers van dit type software.
Daarnaast wordt de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijven en burgers eenvoudiger.

De gemeente Tholen zorgt er voor, dat er geen vendor-lock-in is, en dat anderen gebruik kunnen en mogen maken van de ontwikkelingen die hiervoor gemaakt zijn.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x