U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startAlle Overheids WebsitesAuteursrecht OverheidBelang van meer OpenDataHergebruik data.overheid.nlOnderzoek Open Source SoftwareOpen-Source en -Data.overheid.nlOpen Overheid
Belang van meer OpenData
Belang van meer open data bij de overheid
De Algemene Rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data.
Open data zijn een waardevol instrument om te bevorderen, dat de overheid zuinig, zinnig en zorgvuldig omgaat met het geld van ons allemaal.

Bij open data gaat het om openbare gegevens van ministeries en andere publieke instellingen, die online als data beschikbaar gesteld worden, toegankelijk voor iedereen.
We doen onderzoek naar trends in het ontsluiten van data door de overheid en we organiseren activiteiten waarmee we het belang van open data onder de aandacht brengen.

De rijksoverheid is serieus bezig de hoeveelheid open data steeds groter te laten worden.
De Algemene Rekenkamer heeft dat de afgelopen jaren in een serie trendrapporten laten zien.
De uitdaging is deze datasets zo toegankelijk, onderling vergelijkbaar en combineerbaar mogelijk te laten zijn.
Dat verhoogt de toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Inzicht als basis voor vertrouwen
Hoe meer overheidsdata publiekelijk toegankelijk is, hoe groter de kans op directe ‘controle’ door burgers zelf.
En des te minder het gevoel dat de burger informatie wordt onthouden.
Dit past bij de ambitie van het zijn van een open overheid.
Natuurlijk kan een burger ook nu al inzicht krijgen in het presteren en functioneren van de overheid.
Bijvoorbeeld via (jaar)verslagen of onderzoek.
Maar die informatie is onvermijdelijk altijd gefilterd.
Soms zal dat voldoende zijn, maar er zijn ook situaties waarin iemand preciezer wil weten hoe iets zit.
Met de huidige technische middelen om data online aan te bieden is er veel mogelijk om in die behoefte te voorzien.
Bron: Algemene Rekenkamer op 20 september 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x