U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartBureau ICT ToetsingDatalek BelastingdienstDatalek EdeDatalekken ZiekenhuizenDigitaal Bruggen SlaanGemeente Sites LekGen. Digitale InfrastructuurICT Besparing SimpelICT OpdrachtgeverschapInformatie Beveiliging DienstInternationale CyberstrategieOpen- bij OverheidOverheden maken werk van OpenOverheid UitgangspuntenOverheids WebsitesStaatscourant 08 nov 2008Stop met gebruik Windows XPUivoeringsagenda NOIVVoorschriften NORAVragen en antwoorden 32679-2Wat is VerplichtWebsite OverheidWebsystemen OverhedenWet- en RegelgevingWet Generieke Digitale Infrastructuur

Informatie Beveiliging Dienst

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de VNG en KING.
De IBD is de sectorale CERT/CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging.
De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit.
Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers.
Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.
De kerntaken van de IBD zijn preventie(advies), detectie, incidentcoördinatie (inclusief communicatieadvies en woordvoering) en kennisdeling.
Daarnaast ondersteunt de IBD VNG/KING met informatiebeveiligingsadvies bij projecten en programma’s voor gemeenten.
Gemeenten kunnen 24/7 terecht bij de helpdesk voor advies en ondersteuning bij informatiebeveiligingsincidenten (waaronder datalekken.
Meer over de verantwoording over informatieveiligheid vind u op de pagina's over ENSIA, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit.

Informatiebeveiliging in relatie tot Dienstverlening
Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van de dienstverlening van gemeenten.
Informatiebeveiliging is het proces dat deze betrouwbare informatievoorziening borgt.
Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang.
Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces.
Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten.
De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is opgericht door alle Nederlandse gemeenten in 2013 en ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging.
Voor vragen over informatiebeveiliging kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de IBD 070-3738011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.

Informatiebeveiliging in relatie tot Werken onder architectuur
Sinds de ondertekening van de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ hebben gemeenten werk gemaakt van informatiebeveiliging.
Zo is in de meeste gemeenten informatieveiligheid een vast onderdeel van de collegeambities en is het verankerd op de gemeentelijke agenda.
Alle gemeenten zijn in vervolg hierop bezig met de implementatie van het gemeenschappelijk normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en hanteren dit als basis voor het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid.
Gemeenten voeren een gefaseerde en gedifferentieerde implementatie van de BIG door die gebaseerd is op lokale risicoafwegingen en financieringsmogelijkheden.
Voor vragen over de implementatie van de BIG kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de IBD 070-3738011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.

Informatiebeveiliging in relatie tot Opdrachtgeverschap
Informatiebeveiliging stopt uiteraard niet bij de grenzen van de gemeentelijke organisatie.
De IBD betrekt ook leveranciers in haar aanpak op informatiebeveiligingsvlak.
In aanvulling op het reeds bestaande ‘KING Convenant’ heeft de IBD een leveranciersaddendum opgesteld.
Doel van dit IBD-addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD op het vlak van informatiebeveiliging ten behoeve van gemeenten.

Informatiebeveiliging in relatie tot Programma's
Meer informatie over de dienstverlening van de informatiebeveiligingsdienst (IBD) kunt u vinden in het document ‘ Aansluiten bij de IBD’ of in de factsheets van de andere diensten uit het dienstenportfolio van de IBD.
De IBD houdt gemeenten en andere betrokken partijen op de hoogte van haar dienstverlening, activiteiten en projecten op het vlak van informatiebeveiliging via de website www.IBDgemeenten.nl. Bovendien kunnen gemeenten via de besloten community relevante informatie met elkaar delen, vragen aan elkaar stellen en documenten uitwisselen.
Voor vragen over de IBD kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de IBD 070-3738011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.

Bron: King Gemeenten op 22 februari 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10841 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.08 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:01.