U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startAlle Overheids WebsitesAuteursrecht OverheidBelang van meer OpenDataHergebruik data.overheid.nlOnderzoek Open Source SoftwareOpen-Source en -Data.overheid.nlOpen Overheid
Open-Source en -Data.overheid.nl
OpenSource en OpenData bij Data.overheid.nl
Data.overheid.nl maakt op een aantal manieren gebruik van OpenSource en OpenStandaarden.

OpenSource
Data.overheid.nl draait op OpenSource software.
De server van Data.overheid.nl heeft Linux als operating system (RedHat) met daarop php en mysql geïnstalleerd.
Als Content Management Systeem wordt Drupal7 gebruikt en de metadata van de datasets wordt opgeslagen in CKAN versie 2.
CKAN is ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation (OKF) en is uitgegeven onder de GNU GPL v3 License.
Voor Drupal en CKAN worden op data.overheid.nl standaard- en maatwerkmodules toegepast.
Data.overheid.nl heeft GEEN aanpassing in de CKAN software of genoemde modules gemaakt.
Lees meer over hergebruik van de software van data.overheid.nl.

OpenStandaarden
Data.overheid.nl maakt op een aantal punten gebruik van OpenStandaarden.
Alle uitwisseling met andere systemen verloopt via OpenStandaarden.
Koppeling met andere registers verloopt via een harvesting mechanisme (data.overheid.nl haalt data op bij andere registers).
Deze data is in XMLformaat.
De gebruikte metadata voldoet aan OWMS 4.0. 2.
Bulklevering van data uit data.overheid.nl verloopt via een API die XML levert, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0 3.
Registratie van datasets in data.overheid.nl, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0
Een belangrijke notie ten aanzien van gebruik van OpenStandaarden door data.overheid.nl.
Overheden registreren data bij data.overheid.nl.
De data die op deze manier wordt geleverd voldoet niet altijd aan OpenStandaarden, soms wordt een keuze gemaakt voor "as-is", ontsluiting van de data in het formaat waarin deze voorhanden is in het primaire proces.
Het is de verantwoordelijkheid van de toeleverende overheidsorganisatie om de data in OpenStandaard formaten aan te leveren.
Op dit moment is het beleid omtrent de registratie van datasets in data.overheid.nl om data bij voorkeur in een OpenStandaard te leveren.
De data voldoen bij voorkeur aan ‘OpenStandaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders); (definitie op data.overheid.nl)
Het gebruik van OpenStandaarden bij de datasets van data.overheid.nl is door het forum standaardisatie onderzocht.
Belangrijke bevinding daarbij is dat het belang van het beschikbaar hebben van de data als OpenData groter wordt geacht dan de toepassing van standaarden.

Software
Hieronder staat apart de software benoemd die data.overheid.nl gebruikt.
Bron: data.overheid.nl op 19 september 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x