U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartBureau ICT ToetsingDatalek BelastingdienstDatalek EdeDatalekken ZiekenhuizenDigitaal Bruggen SlaanGemeente Sites LekGen. Digitale InfrastructuurICT Besparing SimpelICT OpdrachtgeverschapInformatie Beveiliging DienstInternationale CyberstrategieOpen- bij OverheidOverheden maken werk van OpenOverheid UitgangspuntenOverheids WebsitesStaatscourant 08 nov 2008Stop met gebruik Windows XPUivoeringsagenda NOIVVoorschriften NORAVragen en antwoorden 32679-2Wat is VerplichtWebsite OverheidWebsystemen OverhedenWet- en RegelgevingWet Generieke Digitale Infrastructuur

Overheden maken werk van Open

Nieuwsbericht | 24-06-2008 | 12:00
De gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk hebben samen een uitvoeringsagenda opgesteld om het gebruik van OpenSource Software (OSS) en OpenStandaarden te bevorderen.
In de uitvoeringsagenda benoemen VNG, IPO en UvW een aantal concrete acties om zo het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ (NOiV) te realiseren.
Dit is een gezamenlijk actieplan van de staatssecretarissen Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Heemskerk van Economische Zaken.
De agenda is vastgesteld in de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid, onder voorzitterschap van staatssecretaris Bijleveld.

OpenSource Software (OSS) moet bij aanbestedingen dezelfde kans krijgen als software van commerciële softwareproducenten.
De standaardcontracten zullen worden gescreend om eventuele discriminerende bepalingen te schrappen.
In 2009 zal 75 procent van de gemeenten, provincies en waterschappen een beleid hebben voor OpenSource Software (OSS) en OpenStandaarden.
Het voordeel van OpenSource Software (OSS) is een grotere keuzevrijheid van software, leveranciersonafhankelijkheid en stimulering van innovatie.

Op het gebied van OpenStandaarden gaat de uitvoeringsagenda nog verder.
OpenStandaarden zijn een noodzakelijke voorwaarde om als overheid goed met burgers en bedrijven te communiceren, maar ook met de verschillende overheidsorganisaties.
De gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten zullen zoveel mogelijk gebruik maken van OpenStandaarden.
Is het niet te vermijden om gesloten standaarden te gebruiken, dan wordt dit uitgelegd in het jaarverslag van de desbetreffende organisatie.
Dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld nog geen goede OpenStandaard bestaat op een bepaald terrein.
Net als bij OpenSource Software (OSS) mogen standaardcontracten geen discriminerende bepalingen bevatten en zal in 2009 75 procent van de gemeenten, provincies en waterschappen een expliciet beleid voor OpenStandaarden hebben gedefinieerd.
Door het gebruik van OpenStandaarden wordt de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven eenvoudiger en goedkoper.

Het rijk ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij het implementeren van OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS) door het oprichten van het programmabureau NOiV.
Er komt een website voor het uitwisselen van ervaringen.
Ook zal het programma monitoren om het gebruik van OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS) te volgen.
Twee keer per jaar zal die voortgang aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.

Wat is de regiegroep?
De uitvoeringsagenda is vastgesteld in de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid.
De Regiegroep is opgericht om de e-overheidsinitiatieven van de verschillende overheidslagen te bundelen.
De staatssecretaris Bijleveld geeft leiding.
De regiegroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van BZK, VNG, IPO, UvW, een aantal departementen en een vertegenwoordiger van grote uitvoeringsorganisaties (de ‘manifestgroep’).

Bron:Rijksoverheid op 06 februari 2017

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8864 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.035 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:01.