U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartBureau ICT ToetsingDatalek BelastingdienstDatalek EdeDatalekken ZiekenhuizenDigitaal Bruggen SlaanGemeente Sites LekGen. Digitale InfrastructuurICT Besparing SimpelICT OpdrachtgeverschapInformatie Beveiliging DienstInternationale CyberstrategieOpen- bij OverheidOverheden maken werk van OpenOverheid UitgangspuntenOverheids WebsitesStaatscourant 08 nov 2008Stop met gebruik Windows XPUivoeringsagenda NOIVVoorschriften NORAVragen en antwoorden 32679-2Wat is VerplichtWebsite OverheidWebsystemen OverhedenWet- en RegelgevingWet Generieke Digitale Infrastructuur

Website Overheid

Overheid.nl maakt op een aantal manieren gebruik van OpenSource en OpenStandaarden.

OpenSource:
Data.overheid.nl draait op OpenSource software.
De server van Data.overheid.nl heeft Linux als operating system (RedHat) met daarop php en mysql geïnstalleerd.
Als Content Management Systeem wordt Drupal7 gebruikt en de metadata van de datasets wordt opgeslagen in CKAN versie 2.
CKAN is ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation (OKF) en is uitgegeven onder de GNU GPL v3 License.
Voor Drupal en CKAN worden op data.overheid.nl standaard- en maatwerkmodules toegepast.
Onderaan deze pagina is een overzicht van de software modules geplaatst.
Data.overheid.nl heeft GEEN aanpassing in de CKAN software of genoemde modules gemaakt.
Lees meer over hergebruik van de software van overheid.nl.

OpenStandaarden:
Data.overheid.nl maakt op een aantal punten gebruik van OpenStandaarden.
Alle uitwisseling met andere systemen verloopt via open standaarden.
1. Koppeling met andere registers verloopt via een harvesting mechanisme (data.overheid.nl haalt data op bij andere registers)
Deze data is in XMLformaat.
De gebruikte metadata voldoet aan OWMS 4.0.
2. Bulklevering van data uit data.overheid.nl verloopt via een API die XML levert, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0
3. Registratie van datasets in data.overheid.nl, de gebruikte veldwaarden voldoen aan OWMS 4.0

Een belangrijke notie ten aanzien van gebruik van OpenStandaarden door data.overheid.nl.
Overheden registreren data bij data.overheid.nl.
De data die op deze manier wordt geleverd voldoet niet altijd aan OpenStandaarden, soms wordt een keuze gemaakt voor "as-is", ontsluiting van de data in het formaat waarin deze voorhanden is in het primaire proces.
Het is de verantwoordelijkheid van de toeleverende overheidsorganisatie om de data in OpenStandaard formaten aan te leveren.
Op dit moment is het beleid omtrent de registratie van datasets in data.overheid.nl om data bij voorkeur in een OpenStandaard te leveren.
De data voldoen bij voorkeur aan ‘OpenStandaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders); (definitie op data.overheid.nl).
Het gebruik van OpenStandaarden bij de datasets van data.overheid.nl is door het forum standaardisatie onderzocht.
Belangrijke bevinding daarbij is dat het belang van het beschikbaar hebben van de data als OpenData groter wordt geacht dan de toepassing van standaarden.

Software modules
Hieronder staat apart de software benoemd die DONL gebruikt.
Waar mogelijk is de naam van de geldende (vrije) licentie vermeld:

Server software Specifieke modules
Bron: Data.Overheid op 06 februari 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9232 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.041 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:01.