U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartBureau ICT ToetsingDatalek BelastingdienstDatalek EdeDatalekken ZiekenhuizenDigitaal Bruggen SlaanGemeente Sites LekGen. Digitale InfrastructuurICT Besparing SimpelICT OpdrachtgeverschapInformatie Beveiliging DienstInternationale CyberstrategieOpen- bij OverheidOverheden maken werk van OpenOverheid UitgangspuntenOverheids WebsitesStaatscourant 08 nov 2008Stop met gebruik Windows XPUivoeringsagenda NOIVVoorschriften NORAVragen en antwoorden 32679-2Wat is VerplichtWebsite OverheidWebsystemen OverhedenWet- en RegelgevingWet Generieke Digitale Infrastructuur

Wet- en Regelgeving

Het is voor de (semi-)overheid verplicht om websites en webapps toegankelijk te maken.
Dat is zo omdat de standaard voor toegankelijkheid op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie staat.
Maar ook internationaal zijn afspraken gemaakt over toegankelijkheid.
Deze afspraken hebben invloed op de regelgeving in Nederland.

Verplichte standaarden
Het Forum Standaardisatie houdt een lijst bij met ICT-standaarden die de overheid verplicht moet gebruiken.
De toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 staat op deze lijst.
Dit betekent dat overheidsorganisaties bij aanschaf, bouw of verbouw van ICT-systemen en -diensten (boven het bedrag van € 50.000 exclusief BTW) moeten eisen dat deze standaard wordt toegepast.

Internationale afspraken: VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in 2006 opgesteld.
Het moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen.
Daarvoor moet ook digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn.
De Tweede Kamer heeft in januari 2016 besloten dit VN-verdrag uit te gaan voeren.
Op 12 april 2016 ging ook de Eerste Kamer akkoord.
Op 14 juli 2016 is het verdrag in werking getreden.
Lees meer over het VN-verdrag op Rijksoverheid.nl.

EU-richtlijnen
Naast het VN-verdrag zijn er ook Europese richtlijnen die van invloed zijn op het beleid in Nederland.
Het gaat om richtlijn 2014/24/EU voor het plaatsen van overheidsopdrachten en richtlijn 2016/2102 voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) van overheidsinstanties.
Deze laatste richtlijn helpt de lidstaten om hun doelen op het gebied van toegankelijkheid te bereiken, en om te voldoen aan de verplichtingen van het VN-verdrag.
Een ander doel van de richtlijn is om de toegankelijkheidseisen van de verschillende EU-landen gelijk te trekken.
Internationale ICT-bedrijven hoeven dan niet voor elk land aan andere eisen te voldoen.

Wetgeving in Nederland
Nederland is verplicht om Europese richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.
  1. De eerste richtlijn is omgezet in de gewijzigde Aanbestedingswet.
    Deze is op 1 juli 2016 in werking getreden.
    Dit betekent dat bij aanbestedingen boven de drempelbedragen de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 moet worden meegenomen in het eisenpakket.

  2. De tweede richtlijn zal naar verwachting omgezet worden op basis van de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
    Aan die wet wordt nu hard gewerkt; eind december gaat de openbare consultatie van start.
    Deze loopt tot 1 april 2017.
Voor welke organisaties gaat de wettelijke verplichting gelden?
In de wet GDI staat dat de minister van BZK met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een standaard verplicht kan stellen.
Vaak zal het gaan om standaarden die al op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan.
Voor welke overheidsinstanties, in welke gevallen en vanaf welk moment de wettelijke verplichting gaat gelden kan per standaard verschillen.
Het toepassingsbereik kan beperkter zijn dan dat van dezelfde standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.
Dit wordt in de AMvB beschreven.

Het is de bedoeling dat de standaard EN 301 549 met zo’n Algemene Maatregel van Bestuur breed verplicht wordt gesteld.
Om een beeld te krijgen van de organisaties waarvoor de wettelijke verplichting naar verwachting gaat gelden is de (ruime) definitie van ‘overheidsinstantie’ in artikel 3 van de EU richtlijn handig.

Tijdlijn: Wanneer gaat de verplichting gelden?
Bron: DigiToegankelijkheid.nl op 29 jan 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11619 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.092 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:00.