Dwarsligger

Burgerrechten Verdedigen

Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

Burgerrechten beschermen individuele burgers tegen een willekeur van de macht.
Dat is op meerdere niveaus nodig; er is sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten.
Ook is er sprake van een steeds vrijere toegang tot internet en van steeds vrijere reismogelijkheden.
Onder deze omstandigheden wordt het steeds belangrijker goed in het oog te houden dat burgerrechten intact blijven en nageleefd worden.
Omdat burgerrechten de belangrijkste bescherming van de burger vormen, is het nodig dat Nederland, ook in internationaal verband, de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten verdedigt.
We mogen niet toestaan dat de Nederlandse burgerrechten in het binnen- of buitenland geschaad worden.
Hierbij kun je denken aan de volgende punten:
 1. Het recht op leven in een rechtsstaat als fundament van democratie.
 2. Het recht op privacy.
 3. Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is vastgesteld.
 4. Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
 5. Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
 6. Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 7. Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.
 8. Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
  Hieronder valt ook het zelfbeschikkingsrecht.
  Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:
  • De keuze van een vrouw om al dan niet een abortus te ondergaan, in de eerste 4 weken van de zwangerschap.
  • Legalisering van sommige drugs
  • Het recht om voor euthanasie te kiezen, wanneer verder leven ook verder lijden betekend.
 9. Een huwelijk is een vrijwillige menselijke relatie tussen volwassenen die door de overheid erkend wordt.
  Er mag niet gediscrimineerd worden (op sexe of anderszins) op dit recht.

Bron: Piraten Partij Nederland op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9411 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.