Dwarsligger

E-democratie

E-democratie

Bij een écht democratische partij is het van belang dat de gekozen volksvertegenwoordigers de leden vertegenwoordigen in de besluitvorming die plaatsvindt.
In een democratische partij moeten leden direct voorstellen kunnen doen en het moet mogelijk zijn snel en efficiënt te peilen wat de achterban vindt van een bepaald voorstel.
Deze basisprincipes van een democratische partij zijn bij de huidige politieke partijen een moeizaam proces.
Ideale voorstellen zijn enerzijds gemaakt met alle beschikbare kennis en expertise en hebben anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking.
In theorie geeft het internet uitstekende instrumenten aan beide zijden om hierin te voorzien.
Mensen met inzicht in en expertise op een bepaald gebied, kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven.
Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo'n voorstel of beleidsplan is.
De alledaagse praktijk is tot nu toe nog minder ontwikkeld.
Wij tasten op het moment de mogelijkheden af van de zogenaamde Vloeibare Democratie.
In het systeem van de vloeibare democratie komt besluitvorming tot stand door directe democratie of het vrijwillig overdragen van je stem.

Bron: Piraten Partij Nederland op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8615 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:29.