Dwarsligger

Immigratie

De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen.
De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel (geholpen door “staat in de staat”-achtige instanties als het COA en Vluchtelingenwerk) blijven maar doorgaan met het binnenhalen van kansarme immigranten.
Ons immigratiebeleid moet gericht zijn op wie wij hier nodig hebben en (ook op basis van culturele achtergrond) kunnen opnemen; ons integratiebeleidnmoet gericht zijn op onverkort opgaan in de Nederlandse samenleving inclusief alle door ons in de laatste eeuwen overwonnen waarden.

Wij willen:

  1. Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst.
  2. Asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning maar (hooguit) tot tijdelijke opvang.
    Doel moet zijn terugkeer naar land van herkomst;
  3. Invoering GreenCard systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten waar de NL kenniseconomie behoefte aan heeft.
Bron: Forum voor Democratie op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8459 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.