Dwarsligger

Onderwijs

Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs.
Als het partijkartel is doorbroken en betere mensen het landsbestuur kunnen overnemen, dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat we de beste mensen opleiden.
Op dit moment is het onderwijs van onvoldoende niveau.
Op vele basisscholen heerst onvoldoende orde; de klassen zijn te groot, in de bovenbouw ontbreekt ambitie; en in het middelbaar onderwijs wordt talent onvoldoende gestimuleerd.
Kinderen uit achterstandsmilieus missen daardoor kansen; toptalent blijft achter bij de internationale concurrentie en Nederlandse universiteiten zakken steeds verder weg op internationale ranglijsten.
Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk.
Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig, eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling.
De focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel en kwaliteit wordt dan ook beter beloond.

Wij willen:

 1. Onderwijs naar Fins model (het meest succesvolle basis-onderwijs ter wereld).
  Meer academici voor de klas, ook op de basisschool.
  Al het onderwijzend personeel in het basis-onderwijs ondergaat eerst verplicht een CITO-toets, wie de toets niet haalt wordt vervangen.
  Werken in het onderwijs moet weer een baan met aanzien en toekomst worden waaraan hoge eisen gesteld mogen worden.
  Daarom ook significante salarisverhoging voor docenten.
  Maar dan gaan we we ook hogere eisen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs.
 2. Sanering van het Ministerie van Onderwijs waar te veel mensen werken die onnodig zwaar drukken op de rijksbegroting en het onderwijzend personeel gek maken met hun steeds weer nieuwe veel te gedetailleerde regeltjes en oekazes.
  Financiering overige kosten van verbeterd onderwijs uit de pot voor Ontwikkelingssamenwerking (ruim € 4 miljard per jaar).
  Nederland heeft de afgelopen decennia honderden miljarden ontwikkelingshulp uitgegeven met zeer twijfelachtige resultaten.
  Het is tijd dat we dit geld in eigen land gaan besteden om de ontwikkeling van onze eigen bevolking te stimuleren – ook met het oog op de grote integratieproblemen in (onder andere) achterstandswijken.
 3. Substantiële investeringen in snelle internetverbindingen voor iedereen in Nederland, ook in afgelegen gebieden.
  We moeten onze huidige leidende positie in de digitale wereld vasthouden en daarvoor zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk.
Bron: Forum voor Democratie op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9849 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.023 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.