Dwarsligger

Privacy

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers.
De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers.
Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt.
De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren.
Privacybescherming moet bijvoorbeeld altijd gewaarborgd worden bij het ontwerp van IT-systemen.
Bedrijven en overheden moeten teven worden verplicht om eventuele datalekken te melden.
Systemen die privacy niet kunnen waarborgen moeten worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten, leerlingen en prostituees.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet daarnaast de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland.
Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren.
Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, zo blijkt uit de Privacy Barometer.

Bron: Partij voor de Dieren
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8719 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.01 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.