Dwarsligger

Privacy Burgers

Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden

Juist door te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden, durven mensen vrij te zijn.
In een vrije samenleving is het belangrijk dat je niet bang hoeft te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet.
Niet alles wordt immers door je buurman, je verzekeringsmaatschappij, de overheid of je werkgever als prettig ervaren.
Omdat met de opkomst van het internet informatie steeds makkelijker te vinden en moeilijker te verwijderen is, is het belangrijk dat we de naleving van alle privacy-beschermende maatregelen aanscherpen.
Van oudsher kenmerkt het Nederlandse volk zich door handelsgeest.
Dit heeft ons meerdere malen veel voorspoed gebracht.
Deze voorspoed kwam minstens gedeeltelijk (mede) voort uit twee van onze belangrijkste kwaliteiten: een open houding naar anderen, en het vermogen om te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden.
Zo kon er een samenleving ontstaan die leunt op de zaken die ons verbinden, in plaats van op de zaken die ons scheiden.

Bron: Piraten Partij Nederland op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 8330 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.023 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.