Dwarsligger

Sanering overheid

De overheid is (onder invloed van het partijkartel) veel te groot en verstikkend geworden.
Dit leidt tot een gezapig land van afwachters, klagers, procesbegeleiders, risico-managers en kuddedieren; er zijn te veel regeltjes voor van alles en nog wat, het belastingsysteem is nodeloos ingewikkeld, er worden jaarlijks honderden miljarden euro’s rondgepompt via de belastingdienst en dit kost iedereen heel veel geld en energie.
De dynamiek is verdwenen.
Succes moet weer lonend worden en de ondernemingsdrang van de Nederlandse bevolking moet weer gestimuleerd worden.
Het bedrijfsleven en vooral het MKB is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van de Nederlandse economie, en deze sector dient dan ook centraal te staan in het overheidsbeleid.

Wij willen:

 1. Hogere belastingvrije voet voor elke werkende Nederlander.
  Dit heeft een onmiddellijk positief effect op het besteedbaar inkomen en is het ook nog eens het meest gunstig voor de lage inkomens.
  Bovendien vormt dit een stimulans voor het zoeken van werk vanuit een uitkering terwijl het de werkgevers geen extra geld kost en de Nederlandse concurrentiepositie dus niet wordt geschaad.
 2. Grondige vereenvoudiging van het belasting-, subsidie-, toeslagen- en premie-stelsel.
  Invoering van een versimpeld belastingregime.
  Grondig snijden in het veel te grote overheidsapparaat en in de 20 miljard subsidies die jaarlijks door de overheid worden uitgedeeld.
 3. Afschaffing van successierechten voor erfenissen aan kinderen.
  Hierover is al voldoende belasting betaald.
 4. Waterschappen onderbrengen bij de provincies.
 5. Drastische versoepeling van het ontslagrecht voor MKB–bedrijven tot 20 werknemers.
  Deze bedrijven kunnen zich het met de huidige wetgeving vaak niet veroorloven om werknemers in vaste dienst te nemen omdat de gevolgen van een ontslag financieel een te groot risico vormen, wat bijzonder slecht is voor de werkgelegenheid en ook de werkloosheid onder kansarme groepen (ouderen, allochtonen, gehandicapten) nodeloos vergroot.
  Als het MKB gemakkelijker mensen kan ontslaan zal men ook veel sneller mensen in dienst nemen.

Bron: Forum voor Democratie op 08 november 2016.
U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 9464 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.255 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.