U bevindt zich in
Publicaties
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startEZ en SIDN hernieuwen convenantWebsite Overheid.nl
Website Overheid.nl
Over deze website
De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland.
Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met: In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties.
Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.
Bij het onderdeel wordt onder de knop 'Help' informatie gegeven over de bron van de gegevens.
Daar wordt u ook ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken.
Hiermee moet u rekening houden.
Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Mocht u op Overheid.nl informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten via de knop 'Contact'.
Deze knop kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van Overheid.nl hebt.
Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Rijksoverheid.nl of, als u ondernemer bent, aan Ondernemersplein.

Algemene verantwoordelijkheid voor Overheid.nl Externe redactie
Bronvermelding afbeeldingen
De vier foto’s, afgebeeld op de homepage en landing pages van Overheid.nl, zijn afkomstig uit de Mediatheek Rijksoverheid:
Bron: Overheid: Over de site op 29 oktober 2018.

Persoonsgegevens en cookies
Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop UBR|KOOP, de organisatie achter de website www.overheid.nl, omgaat met de persoonsgegevens en cookies die via de website worden verkregen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.
De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld.
Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.
Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.
Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De verordening en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geven enkele uitzonderingen op deze regel.
De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Als u op de website reageert of als u zich abonneert, worden uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw postcode verwerkt.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden of om u de informatie te sturen waarom u hebt gevraagd.

Cookies
Overheid.nl maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Overheid.nl gebruikt cookies om uw voorkeuren voor de weergave van Overheid.nl op te slaan.
Zo wordt uw voorkeur voor de tekstgrootte opgeslagen.
Het onderdeel Wet- en regelgeving slaat uw voorkeuren met betrekking tot de weergave van wetteksten op.
Deze cookies worden niet gebruikt om een profiel over de bezoekers van Overheid.nl aan te maken of om de bezoekers te volgen.
Overheid.nl plaatst ook geen cookies van derde partijen (zogenaamde third-party cookies).

Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat Overheid.nl cookies plaatst, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser.
Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie.
Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van Overheid.nl.

Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.
Bron: Overheid: Privacyverklaring op 29 oktober 2018.
Toegankelijkheid
In december 2017 is een toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines) uitgevoerd.
Op dat moment voldeed Overheid.nl aan alle succescriteria hiervan.
Bron: Overheid: Toegankelijkheid op 29 oktober 2018.
Informatie hergebruiken
Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere gegevensverzamelingen van de overheid.
Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl.
Deze webservice is onderdeel van de zoekfunctionaliteit die bekend is als 'de zoekdienst'.

De gegevensverzamelingen Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw buurt, Lokale vergunningen, Overheidsorganisaties en Diensten kunnen op deze wijze worden uitgevraagd.
Er zijn met de webservice complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle regelingen van 'Amsterdam' met het woord 'leges' in de titel EN met het woord 'huwelijk' in de tekst”.
Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het tonen van regelgeving op gemeentelijke websites, het tonen van bekendmakingen op een kaart en het ontsluiten van data op mobiele telefoons of tablets.

Er is een technische handleiding beschikbaar, die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten:
Handleiding Open data webservices voor Overheid.nl: Bevragen van de zoekdienst via SRU (in PDF-formaat).
Bron: Overheid: Informatie Hergebruiken op 29 oktober 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Mini Webber 181027x