Dwarsligger

Gesprek ambtenaar opnemen

Wanneer U bij een overheid bent en U wilt een gesprek opnemen, waaraan U zelf deelneemt, dan zijn een aantal mensen daarop tegen, maar overheden dienen zich aan de wet te houden!

De Nationale Ombudsman heeft de volgende spelregels voor het maken van geluidsopnamen, opgesteld:
 1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.
  In dat geval biedt zij een alternatief aan.
 2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
 3. Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
 4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
 5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
 6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
De spelregels dienen als handvat voor het bepalen van hetgeen partijen (burger en overheidsinstantie) van elkaar mogen verwachten als het gaat om het maken van geluidsopnamen van gesprekken met elkaar.
Of en hoe de spelregels worden nageleefd is een kwestie van evaluatie te zijner tijd.
Het rapport van bevindingen met daarin de spelregels van de Nationale Ombudsman van eind november 2014 kunt u hier (pdf) raadplegen, of een print versie (pdf).
Hier klopt echter niet veel van, mogelijk wel als spelregel, maar zeker niet als bindende regel (wet).
 1. Een deelnemer aan het gesprek mag ten aller tijde een opname maken voor eigen gebruik .
 2. Onzin, de enige informatie die ter zake is, is dat het is toegestaan.
 3. Onzin, het is wel beleefd, maar niet verplicht.
 4. Onzin, het is wel af te spreken, maar zeker niet verplicht.
 5. Het is bedoeld als registratie en vastlegging van een gesprek, iedere verandering achteraf kan de waarheid te niet doen.
 6. Het mag en mag ook als bewijs in een rechtzaak gebruikt worden, mits toestemming van de rechter, dit heeft te maken met privacy.
Wet Omschrijving   Wetboek van Strafrecht
Iemand die geen deelnemer is aan een gesprek in een woning, besloten lokaal of erf, mag dit niet opnemen.   art. 139a lid 1
Gesprekken die buiten een woning worden gevoerd, mogen ook niet heimelijk worden opgenomen door een derde.   art. 139b lid 1
Ook het plaatsen en aanbieden van afluisterapparatuur is strafbaar   art. 139d
U bevindt zich in
Rechten en Plichten
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11662 bytes.
link naar nieuwe pagina,
link naar nieuw hoofdstuk,
link naar een download.
link opent in nieuwe tab,
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.022 seconden,
Pagina aangepast op 27 November 2017 14:45:03.