Hoofdstuk: Taalgebruik
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Begrijpelijke Tekst Checklist voor Teksten Direct Duidelijk Referentiekader voor Taal Taal van de Rijksoverheid Taalniveau Taalniveau B1 Voor Begrijpelijke Taal
Direct Duidelijk

Dat is:
 1. Communicatie waarin je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers.
  Welke vragen hebben je lezers over het onderwerp, welke informatie verwachten ze van je te krijgen, en wat weten ze al over het onderwerp?
  Verplaats je in je lezers en bedenk hoe je hen het best kunt helpen.
  In veel situaties help je mensen bijvoorbeeld beter door hen te bellen dan door een e-mail of brief te sturen.

 2. Communicatie die persoonlijk is.
  Als je je lezers persoonlijk aanspreekt, voelen ze zich ook meer “aangesproken”.
  Het gaat dan echt over hen en ze begrijpen beter waarom iets van belang is.
  Daarmee vergroot je de kans dat je lezers zullen doen wat je van hen verwacht.

 3. Communicatie waarin je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt.
  Gebruik begrijpelijke taal (eenvoudige zinnen en begrijpelijke woorden) en zorg ervoor dat je teksten een duidelijke structuur hebben.
  Zet de informatie voorop die voor je lezers het belangrijkst is: zo zorg je ervoor dat ze niet naar die informatie hoeven te zoeken.

 4. Communicatie waarin je je tekst ondersteunt met beeld.
  Bedenk bij welke onderdelen van je tekst je je lezers kunt helpen met plaatjes, filmpjes, enzovoort.

Hier vind je praktische tips die je helpen om direct duidelijk te communiceren.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: DirectDuidelijk op 21 maart 2021.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
21957 µsec.
5466 Bytes
21 mrt 2021
29 sep 2022