Hoofdstuk: Taalgebruik
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Begrijpelijke Tekst Checklist voor Teksten Direct Duidelijk Referentiekader voor Taal Taal van de Rijksoverheid Taalniveau Taalniveau B1 Voor Begrijpelijke Taal
Referentiekader voor Taal

Taalniveaus Europees Referentiekader voor de Talen
Welk niveausysteem wordt er gehanteerd? Wat betekenen de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2?

Wij werken met een internationaal erkende standaard voor taalniveau-aanduiding, het Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd.
Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk taalniveau u werkt.

Hieronder ziet u een overzicht van de vaardigheden die u per niveau moet beheersen.

Eindniveau A - Basisgebruiker
A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken.
Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Verder wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: A1.1 (gedeeltelijk A1-niveau) en A1.2 (volledig A1-niveau).
A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Verder wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: A2.1 (gedeeltelijk A2-niveau) en A2.2 (volledig A2-niveau).
Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker
B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Verder wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: B1.1 (gedeeltelijk B1-niveau) en B1.2 (volledig B1-niveau).
B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt.
Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Verder wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: B2.1 (gedeeltelijk B2-niveau) en B2.2 (volledig B2-niveau).
Eindniveau C - Vaardig gebruiker
C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Verder wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: C1.1 (gedeeltelijk C1-niveau) en C1.2 (volledig C1-niveau).
C2 Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.
Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden.
Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-nativespeaker.
(In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: UvA Talen op 24 maart 2021.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
67259 µsec.
9529 Bytes
24 mrt 2021
29 sep 2022