Hoofdstuk: Ter Info
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Clouddiensten en Overheid Democratie Informele Aanpak Kabinet Pakt Regie Lessen Uit Bezoeken Online meer verantwoordelijk Prominentere rol Digi
Democratie

Democratie
Digitale vernieuwingen veranderen ons leven.
Online en offline raken steeds meer verweven.
Dat biedt kansen, maar er zijn ook risico’s, op het gebied van bijvoorbeeld privacy en veiligheid, maar denk ook aan discriminatie en uitsluiting online.
Hoe voorkomen we dat digitalisering ten koste gaat van belangrijke waarden als gelijkheid en democratie?
En hoe garanderen we dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving?

Het programma ‘Democratie in actie‘ ondersteunt gemeenten met als doel het versterken en vernieuwen van de lokale democratie in Nederland.

Democratie versterken
Besturen is mensenwerk, en meer dan ooit vragen inwoners om bestuurders die dichtbij zijn.
Daarom is het belangrijk om in te spelen op de eisen die deze tijd aan het openbaar bestuur stelt.
Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van inspraak.
Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden.
Het programma biedt kennis, tools en een netwerk om gemeenten te begeleiden in hun ambities.

Samenwerkingsprogramma
In het programma ‘Democratie in Actie’ werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners samen.
Dit doen zij in een 4-jarig programma dat in november 2018 is gestart en loopt tot 2022.
De gezamenlijke missie is om lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden.
Dit gebeurt aan de hand van een aantal prioriteiten, een belangrijke prioriteit is de lokale digitale democratie.

Lokale Digitale Democratie
De inzet van digitale participatievormen moet ervoor zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier meer invloed kunnen uitoefenen op beleids- en besluitvorming.
Democratie in Actie biedt gemeenten kennis, expertise en instrumenten om digitale participatie vorm te geven.
De uitdaging rondom digitale participatie vindt plaats op drie niveaus.
Allereerst het bieden van transparantie rondom overheidsprocessen.
Het volgende niveau focust op het realiseren van gedragen besluitvorming en betreft inspraak en consultatie.
Tot slot volgt het meebeslissen, waardoor inwoners eigenaarschap over hun leefomgeving krijgen.
Democratie in Actie steunt gemeenten hierin door hen tips, praktijkvoorbeelden, Webinars, colleges en concrete handvatten te verstrekken.

Meer informatie:
Wil je meer informatie over het programma Democratie in Actie?
Bezoek de website
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: DigitaleOverheid op 11 nov 2022
DigitaleOverheid op 11 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
1528 µsec.
6949 Bytes
11 nov 2022
11 nov 2022