Hoofdstuk: Toegankelijkheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wat is Verplicht EN 301 549 WCAG Dashboard Toegankelijkheid EN301549 en WCAG2.1 Eisen Onderzoek Geluid en Video Over de Verklaring PDF Documenten Techniek en Code Toegankelijkheids Onderzoek Voor Wie Verplicht WCAG versie 2.2 en 3.0 Wat is Digitoegankelijk
EN 301 549

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps verplicht toegankelijk maken.
Maar hóe doe je dat, en: hoe meet je dat?
Daarvoor verwijst de wet naar een technische standaard (ook wel: norm): EN 301 549.
Die norm verwijst zelf weer naar een andere norm: WCAG.

EN 301 549: Europese toegankelijkheidsnorm
EN 301 549 is de naam van de Europese Norm (EN) voor digitale toegankelijkheid.
In deze norm staan de eisen waaraan ICT-toepassingen moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.
ICT-toepassingen zijn bijvoorbeeld websites en apps, maar het gaat ook over digitale informatie die niet op het internet staat, documenten en apparaten.
Naast de eisen voor al deze ICT-toepassingen beschrijft EN 301 549 ook hoe je ICT-producten en -diensten toegankelijk moet inkopen.

EN 301 549 heeft een apart hoofdstuk met de eisen voor websites en apps.
Daarin verwijzen de makers van de norm weer naar een andere internationale norm, die al veel langer wordt gebruikt: WCAG.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: DigiToegankelijk op 11 jan 2023.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
21297 µsec.
5339 Bytes
11 jan 2023
11 jan 2023