Hoofdstuk: Toegankelijkheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wat is Verplicht EN 301 549 WCAG Dashboard Toegankelijkheid EN301549 en WCAG2.1 Eisen Onderzoek Geluid en Video Over de Verklaring PDF Documenten Techniek en Code Toegankelijkheids Onderzoek Voor Wie Verplicht WCAG versie 2.2 en 3.0 Wat is Digitoegankelijk
Geluid en Video

Vaak kun je informatie met een geluidsfragment of filmpje op een snelle, eenvoudige manier overbrengen.
Zo is een instructievideo voor veel bezoekers gemakkelijker te volgen dan een lange tekstuele handleiding.
Voeg altijd alternatieven toe voor bezoekers die de beelden en geluiden niet kunnen zien of horen.

Voor audio en video zijn uitzonderingen onder het huidige en toekomstige beleid beschreven onder specifieke situaties en uitzonderingen.

Soorten audio en video
In de toegankelijkheidseisen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van audio en video:
Eerder opgenomen audio en video
Alle audio en video die niet rechtstreeks wordt uitgezonden is niet live en dus eerder opgenomen.
De audio of video kan dan toegankelijk worden gemaakt voordat deze online komt.
Daarom zijn er meer vereisten aan eerder opgenomen audio en video dan aan live uitzendingen.

Live audio en video
Live audio en video wordt opgenomen en direct doorgestuurd naar de ontvanger.
De enige vertraging die er mogelijk wel is heet 'uitzendvertraging'.
Het gaat dan om een korte vertraging die bijvoorbeeld gebruikt wordt om de uitzender de tijd te geven om de audio- of videodata om te zetten voor verzending of om te censureren.
Deze vertraging is te kort om de audio of video te bewerken of toegankelijk te maken.

Uitzondering live filmpjes
Voor live filmpjes (beeld en geluid) bestaat een uitzondering.
Deze hoeven niet voorzien te worden van ondertiteling voor doven en slechthorenden.
Als een live uitgezonden filmpje na de live uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan de eisen voor eerder opgenomen audio en video gelden.

De onderdelen van toegankelijke audio en video

Tekst alternatief
Alle vormen van audio en video moeten een kort tekstalternatief krijgen.
Dit is vergelijkbaar met de alt-tekst van afbeeldingen.
Door deze korte tekst weten bezoekers die hulptechnologie gebruiken, ook als de audio of video zelf niet toegankelijk zou zijn, in ieder geval waar ze mee te maken hebben.
Hoe je dit alternatief plaatst hangt af van de techniek die gebruikt is om het multimediabestand op de webpagina te plaatsen.

Ondertiteling
Het gaat hier om een speciale vorm van ondertiteling bedoeld voor doven en slechthorenden.
Deze ondertitels bevatten niet alleen de gesproken tekst, maar beschrijven ook andere dingen die te horen zijn.
Bijvoorbeeld geluidseffecten (een ontploffing, een deurbel), muziek, gelach, locatie en identificatie van de spreker (als je aan de stem kunt horen wie iets zegt, maar deze persoon niet te zien is).

Audiobeschrijving
In een audiobeschrijving vertelt een stem belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is.
Dat kan bijvoorbeeld gaan om handelingen, personages en scène veranderingen, maar ook om tekst die op het scherm te zien is.
De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat al te horen is.
De stem van de audiobeschrijving vertelt op de momenten dat er pauzes zijn in het filmpje.
Als alle belangrijke visuele details ook af te leiden zijn uit het geluid is een audiobeschrijving niet verplicht.

Transcript
Een transcript is een uitgeschreven tekst.
In het transcript vertel je zo compleet mogelijk het verhaal van het filmpje.
Je vertelt wat er gebeurt, dus wat er te zien en te horen is, en wat er gezegd wordt, door wie.
Eventuele interactieve elementen neem je ook op in het transcript.
Kun je in het filmpje bijvoorbeeld op een knop drukken, dan neem je in het transcript een link op naar de pagina waar je die actie kunt uitvoeren.

Beeld of geluid dat automatisch start
Gebruik je bewegend beeld of geluid op een webpagina en start dit automatisch, dan moet het voor bezoekers mogelijk zijn om er wat aan te doen.
Ze moeten het bijvoorbeeld kunnen pauzeren of stoppen.
Dit geldt niet als het geluid minder dan 3 seconden speelt of het bewegend beeld minder dan 5 seconden beweegt.

Media-alternatief voor tekst
In sommige gevallen gebruik je audio of video als een niet-tekstueel alternatief voor de tekst op een pagina.
Denk aan een filmpje waarin een complex begrip eenvoudig wordt uitgelegd, of een vertaling van de tekst in gebarentaal.
Als alle informatie ook in de tekst staat, is dat multimediabestand een media-alternatief voor tekst.
Voor dit bestand gelden dan minder eisen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Digitoegankelijk op 19 februari 2021.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
71916 µsec.
8787 Bytes
19 feb 2021
19 feb 2021