Hoofdstuk: Veilig Internetten
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
De 5 Basisprincipes Veilig Gebruik Internet Veilig Online Aangifte doen van Cybercrime Cybercrime Bestrijden Cybercrime Voorkomen Internet Standaarden Politie Tegen Cybercrime Veilig Digitaal Thuiswerken Veilig Gebruik Internet Vormen van Cybercrime Wat Kan ik Zelf Doen DDoS Aanval Malware Phishing Ransomware Veiligheid Strategie Apache log4j Forensisch Onderzoek Incidenten Responce Kabinet Pakt Regie Oekraine Veilig Bankieren in 8 Stappen 10 Belangrijke Tips

Downloads
stappenplan-cybercrime.pdf
Veilig Gebruik Internet

Veilig gebruik internet
Mensen kunnen persoonlijke gegevens achterlaten op het web.
Bijvoorbeeld als ze op een forum actief zijn.
Of een product bestellen.
De Rijksoverheid heeft regels die persoonsgegevens en consumenten beschermen.

Rol overheid bij internetveiligheid
De overheid vindt een open, veilig en stabiel internet belangrijk.
Het internet moet vrij zijn van invloed van overheden, bedrijven en andere belangengroepen.
Daarom kiest de overheid voor een beperkte rol.
En treedt alleen op als het echt nodig is.
Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
Overheid kan websites verbieden
De overheid kan een website verbieden.
Bijvoorbeeld als de inhoud van een website wettelijk verboden is.
Dat is het geval bij:
Europees en wereldwijd toezicht
De Europese Unie (EU) wil dat digitale diensten veilig zijn voor burgers.
En dat er voor bedrijven duidelijke regels zijn voor verantwoordelijkheid en concurrentie.
Daarom werkt de EU aan nieuwe online regels voor bedrijven die digitale diensten aanbieden.
Meer informatie over het wetsvoorstel digitale diensten vindt u op de website van de Europese Commissie.
Ook is Nederland 1 van de partijen in het internationale overlegplatform Internet Governance Forum (IGF).
Aangesloten landen maken afspraken met elkaar over het internetbeheer.

Bewustwording veiligheid internet vergroten
Surfen op internet kan risico’s met zich meebrengen.
Zo kunnen criminelen persoonsgegevens of foto’s misbruiken die gebruikers op het web hebben geplaatst.
Kinderen kunnen slachtoffer worden van pedofielen die zich voordoen als leeftijdgenoten.

De Rijksoverheid wil gebruikers van internet bewust maken van de risico’s.
Onder meer met:
Toestemming voor gebruik gegevens op internet
Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren.
Bedrijven en andere organisaties mogen alleen persoonsgegevens van websitebezoekers gebruiken als ze hiervoor toestemming hebben.
Bijvoorbeeld toestemming voor het gebruik van cookies op een website.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.
Het kan eventueel boetes opleggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden.

Meldplicht datalekken voor overheden en bedrijven
Bij overheden en bedrijven kunnen digitale gegevens gestolen worden.
Of vernietigd zonder dat dit de bedoeling was.
Dit heet een datalek.

Overheden en bedrijven zijn verplicht om datalekken direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het gaat dan om datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.
Denk aan gegevens van banken, verzekeringsmaatschappijen, Belastingdienst en UWV.
Heeft een lek ook ernstige gevolgen voor klanten, patiënten of zakelijke relaties, dan moeten deze meteen weten dat er een inbreuk is gepleegd op de beveiliging.

Als een bedrijf, overheid of organisatie een datalek niet op tijd meldt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete geven.

Recht om vergeten te worden op internet
Soms is informatie op internet niet meer belangrijk.
Of de informatie is schadelijk.
Burgers van de EU hebben ‘recht om vergeten te worden’ (recht op vergetelheid).
Zij mogen de privacygevoelige of verouderde informatie uit de zoekresultaten laten verwijderen bij een internetzoekmachine.
Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over het recht op vergetelheid.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Rijksoverheid op 10 apr 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
02 Okt 2023
37471 µsec.
8924 Bytes
10 apr 2022
28 sep 2022