Hoofdstuk: Veilig Internetten
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
De 5 Basisprincipes Veilig Gebruik Internet Veilig Online Aangifte doen van Cybercrime Cybercrime Bestrijden Cybercrime Voorkomen Internet Standaarden Politie Tegen Cybercrime Veilig Digitaal Thuiswerken Veilig Gebruik Internet Vormen van Cybercrime Wat Kan ik Zelf Doen DDoS Aanval Malware Phishing Ransomware Veiligheid Strategie Apache log4j Forensisch Onderzoek Incidenten Responce Kabinet Pakt Regie Oekraine Veilig Bankieren in 8 Stappen 10 Belangrijke Tips

Downloads
stappenplan-cybercrime.pdf
Veilig Online

Veilig online en e-privacy
De Rijksoverheid wil dat iedereen veilig kan internetten.
En dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens goed beschermen.
Daarom zijn wereldwijd afspraken nodig voor het gebruik van online diensten.

Voorwaarden beschermen digitale persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te beschermen moeten internetdiensten voldoen aan bepaalde voorwaarden:
Digitale privacy beschermen
In 2013 gaf het Kabinet haar visie op digitale privacy in de Kabinetsvisie op e-privacy.
Bedrijven gebruiken steeds vaker profiling.
Dat is het gericht online benaderen van doelgroepen.
De Wet bescherming persoonsgegevens regelt het veilig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.
Maar omdat internet over grenzen heengaat, zijn internationale afspraken nodig.

Europese afspraken over gebruik persoonsgegevens
De Dataprotectie verordening van 5 mei 2016 moet binnen 2 jaar ingevoerd zijn. Dit verbetert de rechten van de eindgebruiker.
En het beschermt de eindgebruiker door de volgende maatregelen:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: RijksOverheid op 10 apr 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
02 Okt 2023
38040 µsec.
5670 Bytes
10 apr 2022
28 sep 2022