Hoofdstuk: Veilig Internetten
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
De 5 Basisprincipes Veilig Gebruik Internet Veilig Online Aangifte doen van Cybercrime Cybercrime Bestrijden Cybercrime Voorkomen Internet Standaarden Politie Tegen Cybercrime Veilig Digitaal Thuiswerken Veilig Gebruik Internet Vormen van Cybercrime Wat Kan ik Zelf Doen DDoS Aanval Malware Phishing Ransomware Veiligheid Strategie Apache log4j Forensisch Onderzoek Incidenten Responce Kabinet Pakt Regie Oekraine Veilig Bankieren in 8 Stappen 10 Belangrijke Tips

Downloads
stappenplan-cybercrime.pdf
Cybercrime Bestrijden

Cybercrime bestrijden
Het kabinet wil cybercriminaliteit bestrijden.
Zo moeten politie en justitie meer bevoegdheden krijgen om cybercrime aan te pakken.
Bijvoorbeeld om aanvallen op computernetwerken tegen te gaan of hackers op te sporen.

Meer geld en onderzoek voor bestrijding cybercrime
Het kabinet is van plan de komende jaren € 26 miljoen beschikbaar te stellen tegen cybercrime.
Met dit geld wil het kabinet onder andere meer onderzoek doen naar cybercrime.

Daarnaast werft de politie nieuw personeel voor de aanpak van cybercriminaliteit op landelijk en regionaal niveau.
Ook wil het kabinet dat de politie zich vaker gaat richten op forensische opsporing (sporenonderzoek) in de digitale wereld.
Daarvoor worden meer hoogopgeleide specialisten aangenomen.
Zij moeten oplichting, fraude en criminaliteit op internet opsporen.

Meer bevoegdheden voor overheid
Om criminelen in de digitale wereld aan te pakken, hebben justitie en politie andere bevoegdheden.
Zo mogen ze: Dit staat beschreven in de wet Computercriminaliteit III.

Straffen voor cybercriminaliteit
Cybercriminelen in Nederland kunnen rekenen op een hoge straf. Dit is vastgelegd in de Wet voor de implementatie van een Europese richtlijn over aanvallen op informatiesystemen.

Meldplicht bij ICT-inbreuken
Organisaties in de zogenaamde vitale sectoren moeten in de toekomst melding maken van digitale veiligheidsincidenten (ICT-inbreuken).
Dit staat in de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
Het gaat om organisaties in de volgende sectoren: Komen door de ICT-inbreuk de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de producten of diensten in gevaar? Dan moeten organisaties de ICT-inbreuk melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
Het NCSC schat de risico’s voor de samenleving in.
En kan dan hulp verlenen aan de getroffen organisatie.
Daarnaast kan het NCSC hierdoor andere organisaties waarschuwen en adviseren.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: RijksOverheid op 13 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
02 Okt 2023
45620 µsec.
7604 Bytes
13 nov 2022
16 jan 2023